Category Archives: Okategoriserade

Vårens vfu-perioder har rivstartat!

Kompassenskolan, i årskurs 3, har Karolina sin första vfu-period.

– Vi har arbetat med världsdelar, säger Karolina. Först läste vi en saga om en pingvin och sedan kom han på besök i klassrummet! Eleverna valde sedan vilken ny plats han skulle resa till. När vi hade gjort teckningar av platserna fotograferade vi Pingvin och så blev det spännande berättelser om hans resa jorden runt. Det var ett väldigt roligt arbete!

 

Pingvin fick hjälp att hitta av diverse Disneyfigurer.

LLU Sofia Karlsson och studenten Karolina

Vipekärrs förskola är det full aktivitet denna regniga morgon i januari!

Många barn arbetar med en slags bygglera och allt ifrån ormar till grottor växer fram på bordet. Studenten David är med i barngruppen och deltar i barnens samtal.

-Byggleran är verkligen något som fångar barnens intresse just nu, säger han.

LLL Mia Sörensson och studenten David

Nya Ankaret på Bratteberg sjuder av liv och rörelse. Den nya, fräscha skolan har många rum för gruppaktiviteter och samvaro. I klass 6 finns studenten Richard som precis skall börja hjälpa eleverna med deras muntliga presentationer på engelska.

-Det är en härlig stämning i klassen, säger Richard. Det finns lugn och arbetsro men man kan också skämta med varandra på ett kamratligt sätt.

-Jag trivs väldigt bra på min vfu-plats, fortsätter han.

LLU Britta Svensson med studenten Richard

 

Vfu-frågor på agendan

I Öckerö kommun står vfu-frågor högt upp på agendan! I oktober hade Öckerös förskolechefer och rektorer ett möte där kvalité på vfu:n och samarbete med universitetet diskuterades.

Den 22:e november lyftes dessa frågor också i Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun. Anna Juhlin, koordinator, informerade om hur de olika lärarutbildningarna är upplagda, vad vfu:n har för positiva effekter och hur viktigt det är att kvalitetssäkra detta arbete.

Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun

Jobba i Öckerö kommun?

Har du idéer om hur Öckerö kan bli en ännu bättre skolkommun och har du tankar om hur kommunen skulle kunna marknadsföra sig inför framtida rekryteringar?
Då kanske du skulle vilja arbeta deltid med detta någon eller några dagar i veckan?
Just nu har Öckerö en annons ute där vi söker en sådan person!image
Här kommer länken:

http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=4B746FA6-35DF-43ED-B82F-9755A87B8D88&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a

 

Sista vfu:n -snart förskollärare!

 

image

 

Fredagen den 28 oktober var det examination av den fjärde och sista vfu-kursen för studenten Frida Krig, som varit placerad på Fotö förskola och Karina Bareja som varit på Kaprifolens förskola. Studenterna berättade om olika dilemman de mött i sin roll som förskollärare och på vilken vetenskaplig grund de stöder sig på. Det var intressanta reflektioner och välgrundade ställningstaganden och båda studenterna uttryckte att de fått en mycket bra utbildning under sina vfu-perioder i Öckerö kommun.

Nu återstår endast en termin innan de är färdiga förskollärare sommaren 2017.

Vi önskar dem förstås lycka till i sitt framtida yrkesliv!

Frida Krig, student, Anna Juhlin, koordinator, Anna-Lena Liljedahl, LLU och Karina Bareja, student

Frida Krig, student, Anna Juhlin, koordinator, Anna-Lena Liljedahl, LLU och Karina Bareja, student

 

Påsklov på Ankarets fritids!

Anton Loven , lärarstudent

Anton Loven , lärarstudent

Under påsklovet är det full aktivitet på Ankarets fritidshem! Denna soliga fredagsförmiddagen hade fritidsbarnen filmat med Green Screen-teknik och redigerade sedan sina filmer tillsammans med Anton, lärarstudent på grundskollärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Anton har ett stort intresse för fotografering och digital teknik och uppgiften barnen arbetade med var att berätta om ett yrke de kommit i kontakt med eller kände till.

-Igår var vi i Hjälvik med barnen hela dagen, berättar LLU Pia Börjesson. Det var en härlig dag vid stranden!

 

 

 

 

Nya studenter till Öckerö!

 

Från vänster: Ulrika Bryngelsson, Annika Engsbäck, Maria Forsberg, Jessica Cagner Pettersson, Marie-Louise Stahre, Maria Carman Lilja, Anna Bensby, Petra Ladestam och Stina Bergman

Från vänster: Ulrika Bryngelsson, Annika Engsbäck, Maria Forsberg, Jessica Cagner Pettersson, Marie-Louise Stahre, Maria Carman Lilja, Anna Bensby, Petra Ladestam och Stina Bergman

Studenter 2016 från förskollärarprogrammet: Julia (Vipekärrs förskola) Magnus (Högåsens förskola) och Cajsa (Kaprifolens förskola)

Studenter 2016 från förskollärarprogrammet:
Julia (Vipekärrs förskola) Magnus (Högåsens förskola) och Cajsa (Kaprifolens förskola)

Onsdagen den 16 mars träffades nätverket för övningsförskoleprojektet inför en ny kursstart. Jessica Cagner Pettersson, kurslärare, gick igenom kursmålen och hur man på bästa sätt kan stödja studenten med sin självvärdering. Nytt för denna kurs är att Jessica kommer på besök i verksamheten och att LLU:aren har en tydligare roll som stöd för kursläraren när det gäller att bedöma om studenten når kursmålen.

På nätverksmötet diskuterades också vilka förutsättningar LLU:arna kommer att få för att kunna gå handledarutbildningen i höst. Förskolecheferna har enligt uppgift från skolchefen Kerstin Schiller diskuterat frågan och svar väntas inom kort.

Den 30 mars välkomnade Öckerö tre nya studenter från förskollärarprogrammet som nu skall ha sin vfu på Vipekärr, Kaprifolen och Högåsen. Marie-Louise Stahre, Ulrika Bryngelsson och Anna Juhlin var på Pedagogen och mötte dem på kursstartsmötet

Vi vill önska Julia, Magnus och Cajsa välkomna till sin verksamhetsförlagda utbildning i Öckerö kommun!

 

 

 

Pärlan -en verklig pärla bland förskolor!

image

Studenten Sandra Holmberg från Mittuniversitetet gör sin sista vfu-period på Pärlans förskola

 

image

Solnedgång över Hälsö

Staden -ständigt i förändring och inspiration till lek!

Staden -ständigt i förändring och inspiration till lek!

Krabbfest -Strandgruppen avslutar sitt tema med förskolläraren Sara Brugård

Krabbfest -Strandgruppen avslutar sitt tema med förskolläraren Sara Brugård

Den lilla förskolan på Hälsö ligger insvept i ett grådis denna kylslagna marsdag och snöblandat regn lurar bland molnen. Men den grå dagen förbyts omedelbart i en explosion av färger när dörren till förskolan öppnas. Två glada barn med ansiktsmålningar och orange gummivantar kommer fram och berättar att de har krabbfest. Krabbfest? Det får sin förklaring senare under besöket.

Sandra Holmberg, som går förskollärarlinjen på Mittuniversitetet, har varit alla sina vfu-perioder på Pärlans förskola på Hälsö.

– Det är verkligen fantastiskt att se hur nya saker växer fram mellan varje vfu och vilken utveckling som sker hela tiden, säger hon.

 

Pärlans förskola har en pedagogisk inriktning inspirerad av Reggio Emilia. Man arbetar med alla sinnen, låter barnens intressen styra arbetet och varje tema utvecklas på många olika sätt.

– Varje höst startar vi med nästan tomma rum och kala väggar, säger Stina Bergman, som är Sandras LLU:are. Sedan bestämmer vi tillsammans ett tema och sedan tar det fart!

Sedan hösten 2015 har man arbetat med miljöer: staden, skogen och stranden. Barnen är indelade i tre grupper och varje dag arbetar man en timme med sitt tema tillsammans med en pedagog.

-Sedan leker förstås barnen vidare med det de skapat och leken utvecklas, säger Stina. Allt barnen skapar skall man kunna använda och går det sönder så lagar vi det, fortsätter hon.

 

Just denna dag hade en grupp arbetat klart med stranden och därför var barnen ”krabbor” och hade krabbfest med ansiktsmålning och  blåste såpbubblor tillsammans med förskolläraren Sara Brugård. I ett annat rum, skogen, pågick samtidigt lekar och tillverkning av skyltar i skogen och stadsgruppen byggde höghus och skyskrapor. Överallt var det febril aktivitet och engagemanget var stort bland barn och pedagoger.

Just nu gör även Frida Fransson som går förskollärarlinjen vid Göteborgs universitet sin fjärde och sista vfu på pärlan. Både Frida och Sandra säger att de fått med sig så mycket från Pärlan och framför allt sett ett inspirerande och roligt arbetssätt.

Det är ingen tvekan om att det grådisiga dagen blev färgglad efter besöket på Pärlan.

Förskolan Pärlan på Hälsö är något så fantastiskt som en riktigt äkta, skimrande pärla!

 

 

 

 

 

Övningsförskoleprojektet tuffar vidare!

image

 

Onsdagen den 24 februari träffades förskolecheferna på Vipekärrs förskola för att bl.a. få information av Anna Juhlin, koordinator för vfu-placeringarna i Öckerö kommun, om hur långt vi kommit i projektet.

Det som lyftes fram var framför allt de nätverksmöten som LLU:are, koordinator och universitetslärare Jessica Cagner-Pettersson har tillsammans på kommunhuset inför varje kursstart (3-4 ggr/termin).

Dessa möten leder till ett utvecklande kollegialt lärande och ger input från universitetet via Jessica och känns därför som mycket värdefulla. Samverkan mellan vfu (verksamhetsförlagd) och hfu (högskoleförlagd) utbildning har verkligen kommit igång alldeles utmärkt tack vare övningsförskoleprojektet!

Hur går vi då vidare? I projektets grundförutsättning ingår att alla LLU:are skall ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp. Man skall dessutom ges möjlighet att handleda sin student minst en timme/vecka, närvara vid kursstarter, nätverksmöten, examinerande praxisseminarier samt kursutvärderingar. Allt detta skall ske inom LLU:s arbetstid.

Förskolecheferna kommer nu under våren att diskutera vidare hur man kan möjliggöra att dessa förutsättningar uppfylls.

 

 

Vfu på Vinga? -Ja nästan!

Linda Ekberg, student och Anki Bengtsson LLU

Linda Ekberg, student och Anki Bengtsson LLU

Längst upp på toppen av Fotö, med en vidunderlig utsikt över havet och Vinga fyr, ligger den lilla skolan. Linda läser grundlärarprogrammet, inriktning 4-6, och gör sin första vfuperiod på Fotö.

– Det är första gången jag arbetar i skolan, säger Linda. Eleverna är underbara och jag har redan fäst mig vid dem.

Denna första vfuperiod skall hon fokusera på svenska och som utgångspunkt har hon valt boken ”SVJ” av Roald Dahl.

-Det är väldigt roligt att hålla i lektioner, fortsätter hon.

 

 

Övningsförskoleprojektet -kursstartsmöte

Ann-Charlotte Nordin

FrÅn vänster: Ann-Charlotte Nordin, Helen Högberg, Anna-Lena Liljedal, Ulrika Bryngelsson, Maria Carman Lilja och Jessica Cagner Pettersson

 

Nu har vårt nätverk i övningsförskoleprojektet kommit igång ordentligt! Inför varje ny vfu-kursstart träffas alla LLU:are tillsammans med kursläraren Jessica Cagner Pettersson och diskuterar aktuella frågor.

Alla LLU:are i projektet, även de som inte tar emot en ny student i höst, var inbjudna till mötet. Höstens studentkull var från början sex studenter, men på grund av avhopp och studieuppehåll blev det till slut bara en student som skall ha sin vfu på Högåsens förskola.

Nätverksträffarna i övningsförskoleprojektet är dock viktiga för kontinuiteten i projektet och för den möjlighet de ger till pedagogiskt utbyte mellan kommunens förskolor och universitetet.

Inledningsvis diskuterades vilka förutsättningar LLU:are behöver för att kunna göra ett bra arbete och ge studenten bästa möjliga utbildning.

Jessica Cagner Pettersson förtydligade att en viktig del i projektet är att LLU:aren har möjlighet att få tillräckligt med tid för handledning samt tid för introduktionsmöte, nätverksmöten, praxisseminarier och den årligen återkommande övningsförskolekonferensen.

LLU:arna konstaterade att man löser det på olika sätt på de olika förskolorna och att det behövs en diskussion med förskolecheferna om gemensamma riktlinjer.

Jessica presenterade också utvärderingen av övningsförskoleprojektet från vårterminen 2015 och berättade att de studenter som haft sin vfu i Öckerö kommun var mycket nöjda, både med sina praktikplatser och det nära samarbetet i övningsförskoleprojektet.

Kursstartmötet avslutades med att Jessica gav bra litteraturtips från den kurslitteratur som studenterna läser. Maria Carman Lilja visade en nygammal bok som nyligen uppmärksammats i förskollärartidningen:

”Från jag till vi” som hon tyckte beskriver på ett bra sätt hur man skapar en välfungerande barngrupp.

image

image

 

 

 

Hoppa till verktygsfältet