Home » Aktuellt » Övningsförskoleprojektet » Höstens nya förskollärarstudenter!

Höstens nya förskollärarstudenter!

Kursuppstart på pedagogen -studenter och LLU:are

Våren 2017 minskade antalet ansökningar till förskollärarlinjen vid GU och därmed också behovet av vfu-platser. För Öckerös del fanns det då en risk att vi inte skulle få några nya studenter alls eftersom placeringarna gjordes med hänsyn taget till resväg från pedagogen.  För att på något sätt kompensera för att det blir dyrare för studenterna att resa genom två kommuner, beslutade Öckerös skolchef att ge de studenter på förskollärarprogrammet som ej var bosatta i kommunen kompensation motsvarande ett periodkort i Öckerö kommun.

Detta gäller från och med kursstarten av LÖVU-11 hösten 2017 och fram till övningsprojektets slut, våren 2019. Därefter tas ett nytt beslut om kompensationen skall fortsätta.

Hösten 2018 hade Öckerö kommun glädjen att få ta emot fem nya förskollärarstudenter! Dessa har nu under november haft sin första vfu-period och fredagen den 1 december hade de sin kursexamination på kommunhuset tillsammans med sina LLU:are.


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet