Home » 2017 » december

Monthly Archives: december 2017

Vfu-frågor på agendan

I Öckerö kommun står vfu-frågor högt upp på agendan! I oktober hade Öckerös förskolechefer och rektorer ett möte där kvalité på vfu:n och samarbete med universitetet diskuterades.

Den 22:e november lyftes dessa frågor också i Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun. Anna Juhlin, koordinator, informerade om hur de olika lärarutbildningarna är upplagda, vad vfu:n har för positiva effekter och hur viktigt det är att kvalitetssäkra detta arbete.

Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun

Kvalitetskonferens 14 november 2017

Den 14:e november hölls den årliga kvalitetskonferensen för övningsförskoleprojektet. Lotta Hulden, övergripande projekt och placeringsansvarig inledde med en kortare presentation av övningsförskoleprojektet. Därefter presenterade Daniel Berlin, utredare vid enheten för utredning och lärarutbildning, en enkät som visade att LLU:are, förskolechefer och koordinatorer uppfattar projektet som mycket  positivt och syftet med att stärka bandet mellan högskola och praktik har uppnåtts.

Under dagen var det också ett flertal intressanta föreläsningar med fokus på kvalité och kvalitetshöjande arbetssätt.

Öckerös representanter:
Anna-Lena Liljedahl, LLU, Zandra Adolfsson, förskolechef, Anna Juhlin, koordinator

 

 

Höstens nya förskollärarstudenter!

Kursuppstart på pedagogen -studenter och LLU:are

Våren 2017 minskade antalet ansökningar till förskollärarlinjen vid GU och därmed också behovet av vfu-platser. För Öckerös del fanns det då en risk att vi inte skulle få några nya studenter alls eftersom placeringarna gjordes med hänsyn taget till resväg från pedagogen.  För att på något sätt kompensera för att det blir dyrare för studenterna att resa genom två kommuner, beslutade Öckerös skolchef att ge de studenter på förskollärarprogrammet som ej var bosatta i kommunen kompensation motsvarande ett periodkort i Öckerö kommun.

Detta gäller från och med kursstarten av LÖVU-11 hösten 2017 och fram till övningsprojektets slut, våren 2019. Därefter tas ett nytt beslut om kompensationen skall fortsätta.

Hösten 2018 hade Öckerö kommun glädjen att få ta emot fem nya förskollärarstudenter! Dessa har nu under november haft sin första vfu-period och fredagen den 1 december hade de sin kursexamination på kommunhuset tillsammans med sina LLU:are.

Hoppa till verktygsfältet