Home » 2017 » juni

Monthly Archives: juni 2017

Samverkanskonferens Övningsförskoleprojektet !

Glada miner inför samverkansdagen!

, Glada miner inför samverkansdagen!

Bakre raden: Maria Lilja, Helen Högberg, Anna-Lena Liljedahl. Till vä: Marie-Louise Stahre. Till hö: Sara Brugård. Främre raden: Mia Sörensson, Ulrika Bryngelsson, Anna Egnell, Ann-Charlotte Albinsson

Bakre raden: Maria Lilja, Helen Högberg, Anna-Lena Liljedahl. Till vä: Marie-Louise Stahre. Till hö: Sara Brugård. Främre raden: Mia Sörensson, Ulrika Bryngelsson, Anna Egnell, Ann-Charlotte Albinsson

Tisdagen den 13 juni var det dags för årets samverkanskonferens inom övningsförskoleprojektet. Förskollärare, förskolechefer, koordinatorer, vfu-kurslärare och kursledare samt projektledning fanns på plats.

Dagen inleddes av Lotta Hulden, som är vfu-ansvarig på förskollärarprogrammet, och sedan berättade olika deltagare i projektet om sina erfarenheter. Det var samstämmiga röster som unisont lovordade projektet! Alla var överens om att högskoleförlagd och verksamhetsförlagd undervisning knutits samman i och med projektet.

Under förmiddagen fick vi lyssna till en föreläsning av Ann-Charlotte Lindgren som talade om vetenskaplig grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

Eftermiddagen ägnades åt diskussioner i grupper som bland annat handlade om hur det systematiska kvalitetsarbetet syns i verksamheten och hur studenterna kan bidra till detta under sin vfu.

Öckerö kommun representerades av nio engagerade LLU:are, en förskolechef samt koordinatorn. Det var en mycket givande och inspirerande dag för både utvärdering av väl genomfört arbete och det fortsatta arbetet framåt!

 

 

Hoppa till verktygsfältet