Home » Aktuellt » Övningsförskoleprojektet » Heldag med pedagogiskt fokus!

Heldag med pedagogiskt fokus!

Tack vare övningsförskoleprojektet hålls många examinationer av förskolestudenter ute på Öckerö, vilket möjliggör att LLU:arna lättare kan delta. Denna blåsiga decembertorsdag var det fyra studenter från första vfu-kursen som tillsammans med sina LLU:are träffades i kommunhuset på Öckerö. Studenterna redogjorde för hur läroplansmålen  var synliga i förskoleverksamheten och hur lärandet ständigt pågår i leken. Intressanta frågor följde där LLU:are, kurslärare och koordinator deltog.

Nätverksmöte i adventstider

Nätverksmöte i adventstider

Anna Bensby ger boktips!

Anna Bensby ger boktips!

 

Jessica berättar om studenternas kurslitteratur.

Jessica berättar om studenternas kurslitteratur.

Eftermiddagen ägnades åt nätverksmöte där samtliga LLU:are i övningsförskoleprojektet var inbjudna. Jessica Cagner Pettersson gick igenom kursmålen för nästa vfu-kurs som startar 5:e december, litteraturtips delades och diskussioner fördes om yrkets komplexitet.

De LLU:are som gått handledarutbildningen beskriver den som mycket givande och ett givet samtal på nätverksmötet var hur fler LLU:are skall kunna ges möjlighet att gå den. När övningsförskoleprojektet avslutas 2019 är det ett krav att alla LLU:are har denna utbildning när man skall handleda en student.

 

 

 


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet