Home » Aktuellt » Övningsförskoleprojektet » Kvalitetskonferens om Övningsförskoleprojektet

Kvalitetskonferens om Övningsförskoleprojektet

Rachel Wanther och Eva Wiktorsson

Rachel Wanther och Eva Wiktorsson

Den första strålande vårdagen, 20:e april, hölls det en kvalitetskonferens om övningsförskoleprojektet i Wallenbergsalen på Medicinarberget i Göteborg. Förskolecheferna Rachel Wanther och Eva Wiktorsson från Öckerö kommun var två av deltagarna. Dagen började med en presentation av en enkätundersökning som visade hur långt Göteborgs stadsdelar och de olika kranskommunerna kommit i sitt arbete med övningsförskolor. Sammantaget kan väl sägas att upplevelsen från samtliga som deltagit i enkäten var att projektet knutit högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning närmare varandra.

Det informerades också om handledarutbildningen för LLU:are och hur viktigt det är att alla ges möjlighet att gå den.

Eftermiddagen ägnades åt en föreläsning om hur man utser särskilt yrkesskickliga LLU:are och detta ämne diskuterades även i mindre grupper efteråt.

 

 


Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet