Home » 2016

Yearly Archives: 2016

Heldag med pedagogiskt fokus!

Tack vare övningsförskoleprojektet hålls många examinationer av förskolestudenter ute på Öckerö, vilket möjliggör att LLU:arna lättare kan delta. Denna blåsiga decembertorsdag var det fyra studenter från första vfu-kursen som tillsammans med sina LLU:are träffades i kommunhuset på Öckerö. Studenterna redogjorde för hur läroplansmålen  var synliga i förskoleverksamheten och hur lärandet ständigt pågår i leken. Intressanta frågor följde där LLU:are, kurslärare och koordinator deltog.

Nätverksmöte i adventstider

Nätverksmöte i adventstider

Anna Bensby ger boktips!

Anna Bensby ger boktips!

 

Jessica berättar om studenternas kurslitteratur.

Jessica berättar om studenternas kurslitteratur.

Eftermiddagen ägnades åt nätverksmöte där samtliga LLU:are i övningsförskoleprojektet var inbjudna. Jessica Cagner Pettersson gick igenom kursmålen för nästa vfu-kurs som startar 5:e december, litteraturtips delades och diskussioner fördes om yrkets komplexitet.

De LLU:are som gått handledarutbildningen beskriver den som mycket givande och ett givet samtal på nätverksmötet var hur fler LLU:are skall kunna ges möjlighet att gå den. När övningsförskoleprojektet avslutas 2019 är det ett krav att alla LLU:are har denna utbildning när man skall handleda en student.

 

 

 

Kursstart på pedagogen-nätverksmöte på Öckerö

Fyra entusiastiska förskollärarstudenter hade denna gråkalla novemberdag sitt kursstartsmöte på Pedagogen inför den första vfu-perioden. Kursläraren gick noggrant igenom kursmålen och teamet från  Öckerö, bestående av tre LLU:are och koordinator, lyssnade engagerat för att sedan kunna stötta studenterna ute på förskolorna.

Höstens studenter på förskollärarprogrammet: Matilda, Alexandra, Jenny och David

Höstens studenter på förskollärarprogrammet: Matilda, Alexandra, Jenny och David

På eftermiddagen samlades Öckerös LLU:are inom förskolan till nätverksmöte på kommunhuset. Processledaren inom övningsförskoleprojektet, Inga Bjerre Pedersen, berättade om bakgrunden till projektet och hur nuläget ser ut. När övningsförskoleprojektet avslutas 2019 skall alla LLU:are ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp och under mötet diskuterades hur planen för detta ser ut. Skolchefen, Karl-Johan Sjödin, kommer att ta upp frågan och stämma av med förskolecheferna.

Innan 31 december 2016 skall Öckerö ha lämnat in en halvtidsrapport om hur övningsförskoleprojektet fortskrider.

Nätverksmöte med Öckerös LLU:are, Inga Bjerre Pedersen från universitetet och skolchef Karl-Johan Sjödin

Nätverksmöte med Öckerös LLU:are, Inga Bjerre Pedersen från universitetet och skolchef Karl-Johan Sjödin

Vfu på fritids

Zacharias -lärarstudent på Västergårdsskolan

Zacharias -lärarstudent på Västergårdsskolan

Denna höst har två nya studenter på grundskollärarprogrammet, med inriktning fritidshem, sin vfu i Öckerö kommun. Cecilia har arbetat många år på fritids på Västergårdsskolan men kommer nu att få nya erfarenheter på Bergagårdsskolan på Hönö. Zacharias som är bosatt i Torslanda får istället ta sig ut i övärlden!

Vi hoppas att Zacharias och Cecilia kommer att få en lärorik och rolig vfu i vår kommun!

Cecilia -lärarstudent på Bergagårdsskolan

Cecilia -lärarstudent på Bergagårdsskolan

Ny skolchef i Öckerö kommun

 

Karl-Johan Sjödin, skolchef i Öckerö kommun

Karl-Johan Sjödin, skolchef i Öckerö kommun

Den 15:e september tillträdde Karl-Johan Sjödin som skolchef i Öckerö kommun. Karl-Johan var tidigare rektor på Brattebergsskolan och hann flytta till Linköping innan han återvände till Öckerö kommun.

Under en hektisk höst har han satt sig in alla aktuella frågor och den 31 oktober hade turen kommit till Öckerös vfu-arbete.

– Kontakten mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen är väldigt viktig, säger Karl-Johan. För Öckerö kommun är våra lärarstudenter en viktig rekryteringsbas. De är kanske våra framtida kollegor! fortsätter han.

 

 

Sista vfu:n -snart förskollärare!

 

image

 

Fredagen den 28 oktober var det examination av den fjärde och sista vfu-kursen för studenten Frida Krig, som varit placerad på Fotö förskola och Karina Bareja som varit på Kaprifolens förskola. Studenterna berättade om olika dilemman de mött i sin roll som förskollärare och på vilken vetenskaplig grund de stöder sig på. Det var intressanta reflektioner och välgrundade ställningstaganden och båda studenterna uttryckte att de fått en mycket bra utbildning under sina vfu-perioder i Öckerö kommun.

Nu återstår endast en termin innan de är färdiga förskollärare sommaren 2017.

Vi önskar dem förstås lycka till i sitt framtida yrkesliv!

Frida Krig, student, Anna Juhlin, koordinator, Anna-Lena Liljedahl, LLU och Karina Bareja, student

Frida Krig, student, Anna Juhlin, koordinator, Anna-Lena Liljedahl, LLU och Karina Bareja, student

 

Naturkonst på Bergagårdsskolans fritids!

Utställning av naturkonst!

Utställning av naturkonst!

Olivia Alexandersson, som går grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, har tillsammans med sin LLU, Maria Wanloo, arbetat med naturinspirerad konst. Så här berättar Olivia:

image image

 
”Hej här kommer lite bilder på det jag har hållt på med. Jag har gått ut med ca 7 elever och samlat naturmaterial, massa löv har pressats och använts för att skapa olika härliga bilder. Sedan har jag hållit i bildlektioner där vi pratat om varma och kalla färger och gjort rutnät.”

image

Sköna försommarminnen!

1:a raden: Anna Bensby, Anna-Lena Liljdahl, Anna Egnell 2:ra raden: Mia Sörensson, Anna Juhlin, Helen Högberg, Ulrika Bryngelsson 3:e raden: Ann-Charlotte Nordin, Maria Forsberg Längst bak: Jessica Cagner Pettersson

1:a raden: Anna Bensby, Anna-Lena Liljdahl, Anna Egnell
2:ra raden: Mia Sörensson, Anna Juhlin, Helen Högberg, Ulrika Bryngelsson
3:e raden: Ann-Charlotte Nordin, Maria Forsberg
Längst bak: Jessica Cagner Pettersson

Samverkansdagen den 14 juni träffades de flesta av Öckerös LLU:are i övningsförskoleprojektet inne på pedagogen. Det var en härlig försommardag och glad stämning! Utvärdering av årets arbete med studenterna och hur vi skall gå vidare diskuterades.

Nu när hösten är här är det snart dags för nya studenter att få sin vfu-placering i våra förskolor.

Den 2 november är det kursstart för de nya förskollärarstudenterna och samma dag har vi även terminens första nätverksmöte på Öckerö med alla LLU:are i övningsförskoleprojektet.

Lärarstudent på Hedens skola

Martina Bryngelsson, LLU, och Rasmus, lärarstudent

Martina Bryngelsson, LLU, och Rasmus, lärarstudent

Serier skapas i klassrummet!

Serier skapas i klassrummet!

Genom en byggställning som dörr och en trappa upp i Hedenskolans nybyggda lokaler, hittar man klass 6 som precis har varit iväg på skolresa. Det råder arbetsglädje i klassrummet när eleverna skapar egna serier. Karaktärer och miljöer växer fram på deras ritpapper.

I denna klass, med Martina Bryngelsson som LLU:are, har Rasmus sin första vfu-period.

-Det är väldigt roligt att vara här, säger Rasmus. Jag har tidigare arbetat som elevassistent i särskolan och tänker kanske vidareutbilda mig till speciallärare i framtiden.

 

 

 

Ny hösttermin -nya studenter!

Malin (LLU) och Lisa (lärarstudent)

Malin (LLU) och Lisa (lärarstudent)

Höstterminen har startat och redan dessa första veckor kan vi välkomna två nya lärarstudenter som går andra terminen på grundlärarprogrammet inriktning 4-6: Lisa som är på Bergagårdsskolan hos Malin Stenson och Rasmus som är hos Martina Bryngelsson på Heden.

Vi önskar dem välkomna till Öckerö kommun med vetskapen att de kommer att få en god verksamhetsförlagd utbildning av våra erfarna pedagoger!

Kvalitetskonferens om Övningsförskoleprojektet

Rachel Wanther och Eva Wiktorsson

Rachel Wanther och Eva Wiktorsson

Den första strålande vårdagen, 20:e april, hölls det en kvalitetskonferens om övningsförskoleprojektet i Wallenbergsalen på Medicinarberget i Göteborg. Förskolecheferna Rachel Wanther och Eva Wiktorsson från Öckerö kommun var två av deltagarna. Dagen började med en presentation av en enkätundersökning som visade hur långt Göteborgs stadsdelar och de olika kranskommunerna kommit i sitt arbete med övningsförskolor. Sammantaget kan väl sägas att upplevelsen från samtliga som deltagit i enkäten var att projektet knutit högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning närmare varandra.

Det informerades också om handledarutbildningen för LLU:are och hur viktigt det är att alla ges möjlighet att gå den.

Eftermiddagen ägnades åt en föreläsning om hur man utser särskilt yrkesskickliga LLU:are och detta ämne diskuterades även i mindre grupper efteråt.

 

 

Hoppa till verktygsfältet