Home » 2015 » november

Monthly Archives: november 2015

Övningsförskoleprojektet -kursstartsmöte

Ann-Charlotte Nordin

FrÅn vänster: Ann-Charlotte Nordin, Helen Högberg, Anna-Lena Liljedal, Ulrika Bryngelsson, Maria Carman Lilja och Jessica Cagner Pettersson

 

Nu har vårt nätverk i övningsförskoleprojektet kommit igång ordentligt! Inför varje ny vfu-kursstart träffas alla LLU:are tillsammans med kursläraren Jessica Cagner Pettersson och diskuterar aktuella frågor.

Alla LLU:are i projektet, även de som inte tar emot en ny student i höst, var inbjudna till mötet. Höstens studentkull var från början sex studenter, men på grund av avhopp och studieuppehåll blev det till slut bara en student som skall ha sin vfu på Högåsens förskola.

Nätverksträffarna i övningsförskoleprojektet är dock viktiga för kontinuiteten i projektet och för den möjlighet de ger till pedagogiskt utbyte mellan kommunens förskolor och universitetet.

Inledningsvis diskuterades vilka förutsättningar LLU:are behöver för att kunna göra ett bra arbete och ge studenten bästa möjliga utbildning.

Jessica Cagner Pettersson förtydligade att en viktig del i projektet är att LLU:aren har möjlighet att få tillräckligt med tid för handledning samt tid för introduktionsmöte, nätverksmöten, praxisseminarier och den årligen återkommande övningsförskolekonferensen.

LLU:arna konstaterade att man löser det på olika sätt på de olika förskolorna och att det behövs en diskussion med förskolecheferna om gemensamma riktlinjer.

Jessica presenterade också utvärderingen av övningsförskoleprojektet från vårterminen 2015 och berättade att de studenter som haft sin vfu i Öckerö kommun var mycket nöjda, både med sina praktikplatser och det nära samarbetet i övningsförskoleprojektet.

Kursstartmötet avslutades med att Jessica gav bra litteraturtips från den kurslitteratur som studenterna läser. Maria Carman Lilja visade en nygammal bok som nyligen uppmärksammats i förskollärartidningen:

”Från jag till vi” som hon tyckte beskriver på ett bra sätt hur man skapar en välfungerande barngrupp.

image

image

 

 

 

Hoppa till verktygsfältet