Home » 2015 » april

Monthly Archives: april 2015

Skolforskningsinstitutet

image image

 

 

Hur skall ny och relevant forskning inom skolområdet nå ut till verksamma lärare?

För att ta reda på vilka utmaningar lärare i Sverige ställs inför och vilken hjälp och stöd  de behöver av forskningen bjöds lärare från hela landet in till fokusgrupper i Stockholm, måndagen den 20 maj.

Skolforskningsinstitutet startade sin verksamhet i januari 2015 på uppdrag av regeringen. Uppdraget är att dels sammanställa forskning som är relevant för den svenska skolan och dels initiera ny forskning som kan vara vägledande för lärares profession.

I fokusgruppen för mellanstadiet deltog ett tiotal lärare (flertalet från Stockholm) och Öckerö var med sin representant Anna Juhlin den ”sydligaste” kommunen.

Det som var anmärkningsvärt var att de frågeställningar som diskuterades var väldigt lika i landet, exempelvis hur inkludering av elever med särskilda behov skall gå till eller hur lärarnas arbetstid bäst skall användas för att öka elevernas måluppfyllelse.

Dessa och andra frågor skall nu Skolforskningsinstitutet arbeta vidare med genom att leta upp och sammanställa forskning  eller starta ny forskning på området.

Den första rapporten och sammanställningen kommer troligtvis inte förrän 2016 och sedan återstår den stora frågan hur man skall nå ut med sina resultat till verksamma lärare så att det kommer klassrumsundervisningen till godo!

Läs mer på: www.skolforskningsinstitutet.se

Hoppa till verktygsfältet