Home » 2015 » mars

Monthly Archives: mars 2015

Övningsförskoleprojektet: LLU-träff inför kursstart

image

Gunilla Kristiansson, Annie Olausson, Anna Egnell, Jessica Cagner Pettersson, Sara Emilsdotter, Kerstin Schiller, Ulrika Bryngelsson

Denna soliga fredagsmorgon, 13/3, samlades de lokala lärarutbildare (LLU:are) som skall ta emot vårens nya studenter från förskollärarprogrammet. Kursläraren Jessica Cagner Pettersson berättade lite om hur övningsförskoleprojektet är tänkt att stärka sambandet mellan den högskoleförlagda utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu).

– Vi utformar projektet tillsammans och syftet är att ge studenten en likvärdig och högkvalitativ utbildning. Vi kommer att vara en del av det team som finns runt studenterna och stödjer deras utveckling, fortsatte Jessica.

Denna första vfu-kurs har som inriktning ”lek, lärande och omsorg” och fokus är på hur  inlärning sker i leken.

Öckerös skolchef, Kerstin Schiller, var med en del av mötet och hon underströk hur viktigt arbetet med övningsförskoleprojektet är: dels för att det ger Öckerö input från den högskoleförlagda utbildningen och dels för att våra vfu-studenter är vår framtida rekryteringsbas.

Den 27 mars kommer de sex nya  förskolestudenterna att starta sin vfu på Vipekärr, Högåsen, Öckerö förskola, Kaprifolen, Heden och Knippla förskola.

 

 

 

 

Vårens lärarstudenter -fler än någonsin!

Våren 2015 har Öckerö fler studenter än någonsin som skall ha sin vfu ute i våra verksamheter. Totalt är det 34 studenter som har Öckerö kommun som vfu-område och av dessa kommer 24 stycken att praktisera under våren. Flest studenter kommer från förskollärarprogrammet, men vi har  också lärarstudenter från grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasieskolan.

Sara Alfredsson är ute på sin första vfu på Kompassenskolan hos LLU:aren Susanne Ebenhard. Båda bekräftar hur givande det är med verksamhetsförlagd  utbildning.

-Det är så roligt. Man blir inspirerad och vill bara komma ut och arbeta som lärare så fort som möjligt, säger Sara.

Susanne Ebenhard (LLU) och Sara Alfredsson (lärarstudent)

Susanne Ebenhard (LLU) och Sara Alfredsson (lärarstudent)

 

Hoppa till verktygsfältet