Home » 2014 » oktober

Monthly Archives: oktober 2014

Uppstart på Öckerö!

image

Vfu-kurslärare Jessica Cagner Nilsson, Ulrika Bryngelsson -Högåsens förskola, Anna-Lena Liljedahl -Fotö förskola samt Annika Engsbäck -Kaprifolens förskola

 

Fredagen den 24 oktober var det dags för det första mötet mellan Jessica Cagner Nilsson, Öckerös ”egen” kurslärare från Universitetet och våra LLU:are Ulrika Bryngelsson, Anna-Lena Liljedahl och Annika Engsbäck.

I och med övningsförskoleprojektet ges kursläraren möjlighet att komma ut till Öckerö och planera och diskutera den kommande vfu-perioden tillsammans med LLU:arna.

Jessica berättade att det inte finns några fasta direktiv för hur övningsförskoleprojektet skall utformas utan varje stadsdel i Göteborg och varje kommun i GR-området utformar det som det passar bäst lokalt. Den största skillnaden nu jämfört med tidigare kommer att vara ett närmre samarbete mellan Universitetet och förskolorna i Öckerö kommun.

Fredagens möte var mycket trevligt med utbyte av erfarenheter och diskussioner kring den kommande vfu-perioden som startar 5 november.  Det kändes som en bra grund för ett nätverk för pedagogiskt utbyte!

 

 

Övningsförskoleprojektet -nu startar det!

image

Solveig Sotevik och Lena Lundholm

Fredagen den 17 oktober var alla  koordinatorer inbjudna till en träff på pedagogen för att få information om, samt diskutera, övningsförskoleprojektet. Solveig Sotevik, studierektor på förskollärarprogrammet och Lena Lundholm, ansvarig för vfu-frågor på  LUN, berättade om projektet.

Våren 2014 ansökte Göteborgs Universitet om att vara med i ett projekt med övningsförskolor. Bakgrunden var att man ville förbättra vfu:n inom tre områden:

–  Stärka kontakten mellan kursläraren och den lokala lärarutbildaren så att bedömningen blir mer rättvis för studenten och att man på ett tidigt stadium kan hjälpa och stötta studenter som behöver det.

–  LLU (lokal lärarutbildare) skall ges möjlighet att gå handledarutbildning och därigenom säkras kvalitén på vfu:n.

– Studenten får en tydligare koppling mellan högskoleförlagd utbildning och verksamhetsförlagd utbildning.

Göteborgs Universitet kom med i projektet som ett av 11 lärosäten i Sverige och beviljades 25 miljoner kronor fördelat på fem år. GU valde att bara satsa på förskollärarprogrammet och  under femårsperioden kommer det att omfatta c:a 1400 studenter.

 De första studenterna börjar sin vfu  i november 2014. För Öckerös del innebär det endast tre studenter, men redan våren 2015 kommer det att bli många fler.

Göteborgs  Universitet har satsat på att ge Öckerö en egen kurslärare som tillsammans med skolchef, förskolechefer, LLU:are och koordinator skall bygga upp team för att skapa vfu-platser med hög kvalité. Hela Öckerö kommun är ett ”övningsförskoleområde” och målsättningen är att det skall finnas studenter inom alla rektorers/förskolechefers områden.

Solveig Sotevik underströk hur viktigt projektet är för att universitet och lokala förskolor skall kunna utbyta erfarenheter och vilken fantastisk rekryteringsbas studenterna är för kommunen i framtiden.

Kartongen eller innehållet?

imagePå Högåsens förskola  skapar barnen själva innehållet… Av en gammal pappkartong blir det en fin lekstuga.

Förskollärarstudenten Cecilia gör sin sista vfu  under utbildningen och säger att hon känner sig redo att klara av yrkets utmaningar.

Sina två sista vfu-perioder har hon varit på Högåsens förskola på Öckerö.

Under förmiddagen sjöng och dansade barnen till sina favoritlåtar i lekhallen. De som ville kunde  måla eller arbeta med något annat praktiskt.

-Vi utgår från barnens önskemål, sa  Ulrika Bryngelsson, som var Cecilias LLU.

image

IKT-dag på universitet!

image Angela Wulff

.           image

 

 

Den 25 september arrangerades en heldag för koordinatorer från Göteborg och  kranskommuner. Temat var IKT och  olika användningsområden.

Angela Wulff, marinbiolog och kurslärare på ämneslärarlinjen, berättade om olika metoder hon använt för att bättre nå ut till studenterna, exempelvis Skype och Facebook.

Anette Appelstrand, gymnasielärare på Fässbergsgymnasiet,  talade om IKT som en av EU:s åtta nyckelkompetenser och hur man kan arbeta med detta i sin undervisning. Hennes gymnasieelever hade bland annat arbetat tematiskt i flera ämnen med uppgiften att filma det som var tidstypiskt för ett visst decennium.

Föreläsare från förskola till  universitet avlöste varandra och det var en fullmatad dag som visade vilka möjligheter arbetet med IKT medför!

 

Hoppa till verktygsfältet