Home » 2014 » september

Monthly Archives: september 2014

Bemötande och värderingar -intressanta diskussioner!

Lärarstudenten Pamela Lindström med kurslärare Anna Uden

Lärarstudenten Pamela Lindström med kurslärare Anna Uden

 

Vilka frågor är viktigast att diskutera på ett praxisseminarium? De studenter som går grundskollärarlinjen och varit ute på sin första vfu, tyckte att värdegrund och bemötande var det absolut viktigaste. Jämförelser gjordes mellan olika skolor och områden och gruppen var enig om att ett bra klassrumsklimat är avgörande för en god undervisning.

Kursläraren Anna Uden tryckte mycket på hur viktigt ett bra bemötande är, både mot elever men också mot föräldrar.

Pamela Lindström har gjort sin första vfu på Västergårdsskolan på Björkö. Hennes upplevelse av vfu-perioden var positiv och hon reflekterade över komplexiteten i läraryrket.

Fokus på skolan -praxisseminarium på pedagogen

Varierande klasstorlek, lärarresurser  och mycket olika förutsättningar att bedriva undervisning -studenterna på grundlärarprogrammet inriktning f-3  berättade om sina erfarenheter från sin första vfu på praxisseminariet, fredagen den 12 september.

Fokus lades på vilka faktorer som skapar en positiv inlärningsmiljö och vilka dilemman som försvårar en sådan.  Många goda exempel från skolor runt om i Göteborg och från Öckerö nämndes.

Emely Sjöqvist, som gjort sin vfu på Öckerö, berättade att hon tyckte det var mycket positivt att man arbetade så medvetet mot målen i LGR-11 på hennes praktikplats.

Studenter på grundlärarprogrammet f-3

Studenter på grundlärarprogrammet f-3 (Emely Sjöqvist t.h)

 

Öckerö förskola -med rum för kreativitet!

Anna Egnell med lärarstudenterna Marika och Frida

Anna Egnell med lärarstudenterna Marika och Frida

image

 

På Öckerö förskola finns det många rum i rummet! Olika typer av skapande verksamhet  delar in rummet i olika delar och det skapar kreativitet och lärande.   Marika och Frida,  som går på förskollärarprogrammet, är ute på sin andra vfu på Öckerö förskola. De beskriver båda hur mycket de har lärt sig  under perioden och hur  de tydligt kan se läroplansmålen i verksamheten.

– Vi trivs mycket bra med både arbetssättet och kollegorna, säger Frida och Marika

 

Vfu på Bergagårdsskolan

Klasslärare Viktoria Johansson och Emely

Höstterminens första vfu period har startat! Emely som går grundlärarprogrammet f-3 gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos Viktoria Johansson på Bergagårdsskolan.

– Dessa veckor är det mycket fokus på styrdokumenten, säger Emely.

Hon tycker att målen i läroplanen syns tydligt i Viktorias undervisning. Under vfu-perioden skall Emely själv planera och genomföra några lektioner i svenska.

– Det skall bli spännande att se vilka bilder barnen ritar från de texter jag läser, säger Emely.

Hoppa till verktygsfältet