Home » 2014 » juni

Monthly Archives: juni 2014

Övningsförskolor -försöksverksamhet vid Göteborgs Universitet

Eva Wiktorsson, Solveig Sotevik, Kerstin  Schiller och Rachel Wanther
Eva Wiktorsson, Solveig Sotevik, Kerstin Schiller och Rachel Wanther

Onsdagen den 28 maj besökte Solveig Sotevik, studierektor och ansvarig för vfu på förskollärarprogrammet, Öckerö.

Hon träffade då vår skolchef, Kerstin Schiller, samt flera förskolechefer i Öckerö kommun för att berätta om det övningsförskoleprojekt  som Göteborgs Universitet skall delta i tillsammans med 15 andra lärosäten runt om i Sverige.

Regeringen vill höja kvalitén på lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning genom s.k. övningsförskolor. Försöksverksamheten innebär att samverkan mellan Universitetet och förskolorna kommer att ske genom fasta team där lokal lärarutbildare, vfu-kurslärare, vfu-koordinator och studenter arbetar tillsammans. Förskolecheferna och skolchefen involveras mer i arbetet med vfu.

Solveig Sotevik berättade om projektet:

– En fördel med modellen blir att studenterna kommer att ges större möjlighet att utveckla sin syn på en vetenskapligt grundad yrkeskompetens och vfu blir ett resultat av en planering som förskola och Universitet gemensamt genomför.

Läs mer på Lärarutbildningsnämndens hemsida: lun.gu.se/aktuellt/

Hoppa till verktygsfältet