Home » 2014 » mars

Monthly Archives: mars 2014

Nya studenter till Öckerö!

Måndagen den 24 mars träffade  Öckerös nya studenter på förskollärarlinjen sina  handledare för första gången. De ska nu göra sin första vfu  under fem veckor framöver.  Det var höga förväntningar  och glada skratt när vi sågs!

Öckerös nya studenter!

Planeringsmöte på Pedagogen!

Rosa Palmeira

Rosa Palmeira

I onsdags,  12  mars, träffade koordinatorerna från hela regionen de kurslärare som kommer att ha hand om  studenterna i kursen LÖVU10. Dessa studenter gör sin allra första praktik  på förskollärarlinjen och Öckerös sex studenter börjar sin vfu den 25 mars på Fotö förskola, Hedens förskola och  Högåsens förskola.

Den kurslärare som  kommer att  ansvara för kursen LÖVU10  är Rosa Palmeira. Rosa kommer att besöka studenterna ute på förskolorna och leda praxisseminarier  vid två tillfällen under vfu-perioden.

Välkommen till VFU Öckerö!

De tio öarnas kommun önskar dig välkommen till en lärorik och spännande VFU-period! I kommunen finns 10 förskolor, fritidshem,
10 grundskolor med en inkluderad särskola samt en gymnasieskola. I kommunen finns också flera fristående förskolor samt en fristående grundskola.
Inom alla verksamheter och årskurser har vi intresserade och kunniga LLU:are som gärna tar emot dig som student i din verksamhetsförlagda utbildning. Öckerö kommun bedriver ständigt ett utvecklingsarbete inom barnomsorg och skola och där ser vi fram emot att ta del av dina kunskaper som student. Ett utbyte mellan universitet och praktikplats för vår verksamhet framåt och skapar goda förutsättningar för dig som student att bli en skicklig pedagog!

20140307-115638.jpg

Studenter vårterminen 2014 – höstterminen 2014

Studenter vårterminen 2014 – höstterminen 2014

Öckerö kommun har för närvarande 18 studenter som gör eller skall göra sin VFU i vår vackra skärgårdskommun. Fördelningen är:

13 studenter på förskollärarprogrammet, 2 studenter på grundlärarprogrammet fritidshem, 2 studenter grundlärarprogrammet  åk.4-6 och 1 student ämneslärarprogrammet på gymnasiet

Denna termin kommer 14 studenter av dessa att ha VFU ute på sina praktikplatser. Sex studenter på förskollärarprogrammet startar sin första VFU-period i Öckerö kommun den 24 mars. De kommer att vara på Hedens förskola, Högåsens förskola och Fotö förskola. Varmt välkomna till Öckerö kommun!

Höstterminen 2014 har Öckerö fått en förfrågan från universitetet att ta emot fyra nya studenter på grundlärarprogrammet, inrikting f-3 och 4-6. Dessa studenter kommer vi söka duktiga LLU:are till under våren!

 

 

Praxisseminarier och kursstartsmöten

Praxisseminarier och kursstartsmöten

Universitetet ordnar praxisseminarier där studenter och LLU:are träffas och diskuterar olika frågor som rör kurserna. Det är ett härligt forum för diskussioner, utbyte av erfarenheter från praktikplatserna, tips och ideér.

Under vårteminen har förskollärarprogrammet följande datum för sina praxisseminarier:

Kursen LÖVU10

  • Kursstartsmöte 24 mars kl.13.00-14.45 i KH-salen och kl.15.00-16.45 i resp. seminariegrupp -gäller studenter, LLU:are och koordinator.
  • Praxisseminarium 2 april kl.8.15-15.45 på Pedagogen -gäller studenter och koordinator.
  • Praxisseminarium 29 april kl.8.15-15.45 på Pedagogen -gäller studenter och koordinator.

 

Kursen LÖVU30

  • Kursstartsmöte 5 maj kl.8.15-10 KH-salen och kl.10.15-12.00 i seminariegrupper -gäller studenter, LLU:are och koordinator.
  • Praxisseminarium 5 juni kl.8.15-15.45 på Pedagogen -gäller studenter och koordinator.
Hoppa till verktygsfältet