Home » 2014

Yearly Archives: 2014

Teknik och lärande på Fotö!

Fredrika, Förskollärarstudent på Fotö

Fredrika, Förskollärarstudent på Fotö

image

 

Med stor entusiasm fyller barnen på Fotö förskola muggar och mått med röda linser. De öser linserna genom rör och silar och ser hur de strilar tillbaka i lådan på golvet. Förskollärare Britt-Marie Ivarsson berättar att hennes man skänkt överblivna rörkrökar som barnen kan montera ihop till ”linsrör”.

I ett annat rum står tre barn med fågelböcker i handen och tittar ut genom fönstret.

-Jag tror det är en ”tajjoxe”, säger den ene.

Förskollärarstudenten Fredrika blir inbjuden att vara med i ett lotteri där gossedjur är högsta vinsten. Det är Fredrikas första vfu-period på förskollärarprogrammet och hon har varit här lite drygt i en vecka hos sin LLU:are Anna-Lena Liljedahl.

– Jag trivs väldigt bra  och känner mig redan hemma bland barnen och personalen, säger hon.

Fredrika kommer från Hyppeln och kan mycket väl tänka sig att arbeta i kommunen efter avslutad utbildning. Hon är den första kull studenter som ingår i övningsförskoleprojektet.  För Fredrikas del innebär det att samma kurslärare, LLU:are och koordinator skall  följa henne genom utbildningen och ha ett nära  samarbete  med  universitetet.

 

 

Uppstart på Öckerö!

image

Vfu-kurslärare Jessica Cagner Nilsson, Ulrika Bryngelsson -Högåsens förskola, Anna-Lena Liljedahl -Fotö förskola samt Annika Engsbäck -Kaprifolens förskola

 

Fredagen den 24 oktober var det dags för det första mötet mellan Jessica Cagner Nilsson, Öckerös ”egen” kurslärare från Universitetet och våra LLU:are Ulrika Bryngelsson, Anna-Lena Liljedahl och Annika Engsbäck.

I och med övningsförskoleprojektet ges kursläraren möjlighet att komma ut till Öckerö och planera och diskutera den kommande vfu-perioden tillsammans med LLU:arna.

Jessica berättade att det inte finns några fasta direktiv för hur övningsförskoleprojektet skall utformas utan varje stadsdel i Göteborg och varje kommun i GR-området utformar det som det passar bäst lokalt. Den största skillnaden nu jämfört med tidigare kommer att vara ett närmre samarbete mellan Universitetet och förskolorna i Öckerö kommun.

Fredagens möte var mycket trevligt med utbyte av erfarenheter och diskussioner kring den kommande vfu-perioden som startar 5 november.  Det kändes som en bra grund för ett nätverk för pedagogiskt utbyte!

 

 

Övningsförskoleprojektet -nu startar det!

image

Solveig Sotevik och Lena Lundholm

Fredagen den 17 oktober var alla  koordinatorer inbjudna till en träff på pedagogen för att få information om, samt diskutera, övningsförskoleprojektet. Solveig Sotevik, studierektor på förskollärarprogrammet och Lena Lundholm, ansvarig för vfu-frågor på  LUN, berättade om projektet.

Våren 2014 ansökte Göteborgs Universitet om att vara med i ett projekt med övningsförskolor. Bakgrunden var att man ville förbättra vfu:n inom tre områden:

–  Stärka kontakten mellan kursläraren och den lokala lärarutbildaren så att bedömningen blir mer rättvis för studenten och att man på ett tidigt stadium kan hjälpa och stötta studenter som behöver det.

–  LLU (lokal lärarutbildare) skall ges möjlighet att gå handledarutbildning och därigenom säkras kvalitén på vfu:n.

– Studenten får en tydligare koppling mellan högskoleförlagd utbildning och verksamhetsförlagd utbildning.

Göteborgs Universitet kom med i projektet som ett av 11 lärosäten i Sverige och beviljades 25 miljoner kronor fördelat på fem år. GU valde att bara satsa på förskollärarprogrammet och  under femårsperioden kommer det att omfatta c:a 1400 studenter.

 De första studenterna börjar sin vfu  i november 2014. För Öckerös del innebär det endast tre studenter, men redan våren 2015 kommer det att bli många fler.

Göteborgs  Universitet har satsat på att ge Öckerö en egen kurslärare som tillsammans med skolchef, förskolechefer, LLU:are och koordinator skall bygga upp team för att skapa vfu-platser med hög kvalité. Hela Öckerö kommun är ett ”övningsförskoleområde” och målsättningen är att det skall finnas studenter inom alla rektorers/förskolechefers områden.

Solveig Sotevik underströk hur viktigt projektet är för att universitet och lokala förskolor skall kunna utbyta erfarenheter och vilken fantastisk rekryteringsbas studenterna är för kommunen i framtiden.

Kartongen eller innehållet?

imagePå Högåsens förskola  skapar barnen själva innehållet… Av en gammal pappkartong blir det en fin lekstuga.

Förskollärarstudenten Cecilia gör sin sista vfu  under utbildningen och säger att hon känner sig redo att klara av yrkets utmaningar.

Sina två sista vfu-perioder har hon varit på Högåsens förskola på Öckerö.

Under förmiddagen sjöng och dansade barnen till sina favoritlåtar i lekhallen. De som ville kunde  måla eller arbeta med något annat praktiskt.

-Vi utgår från barnens önskemål, sa  Ulrika Bryngelsson, som var Cecilias LLU.

image

IKT-dag på universitet!

image Angela Wulff

.           image

 

 

Den 25 september arrangerades en heldag för koordinatorer från Göteborg och  kranskommuner. Temat var IKT och  olika användningsområden.

Angela Wulff, marinbiolog och kurslärare på ämneslärarlinjen, berättade om olika metoder hon använt för att bättre nå ut till studenterna, exempelvis Skype och Facebook.

Anette Appelstrand, gymnasielärare på Fässbergsgymnasiet,  talade om IKT som en av EU:s åtta nyckelkompetenser och hur man kan arbeta med detta i sin undervisning. Hennes gymnasieelever hade bland annat arbetat tematiskt i flera ämnen med uppgiften att filma det som var tidstypiskt för ett visst decennium.

Föreläsare från förskola till  universitet avlöste varandra och det var en fullmatad dag som visade vilka möjligheter arbetet med IKT medför!

 

Bemötande och värderingar -intressanta diskussioner!

Lärarstudenten Pamela Lindström med kurslärare Anna Uden

Lärarstudenten Pamela Lindström med kurslärare Anna Uden

 

Vilka frågor är viktigast att diskutera på ett praxisseminarium? De studenter som går grundskollärarlinjen och varit ute på sin första vfu, tyckte att värdegrund och bemötande var det absolut viktigaste. Jämförelser gjordes mellan olika skolor och områden och gruppen var enig om att ett bra klassrumsklimat är avgörande för en god undervisning.

Kursläraren Anna Uden tryckte mycket på hur viktigt ett bra bemötande är, både mot elever men också mot föräldrar.

Pamela Lindström har gjort sin första vfu på Västergårdsskolan på Björkö. Hennes upplevelse av vfu-perioden var positiv och hon reflekterade över komplexiteten i läraryrket.

Fokus på skolan -praxisseminarium på pedagogen

Varierande klasstorlek, lärarresurser  och mycket olika förutsättningar att bedriva undervisning -studenterna på grundlärarprogrammet inriktning f-3  berättade om sina erfarenheter från sin första vfu på praxisseminariet, fredagen den 12 september.

Fokus lades på vilka faktorer som skapar en positiv inlärningsmiljö och vilka dilemman som försvårar en sådan.  Många goda exempel från skolor runt om i Göteborg och från Öckerö nämndes.

Emely Sjöqvist, som gjort sin vfu på Öckerö, berättade att hon tyckte det var mycket positivt att man arbetade så medvetet mot målen i LGR-11 på hennes praktikplats.

Studenter på grundlärarprogrammet f-3

Studenter på grundlärarprogrammet f-3 (Emely Sjöqvist t.h)

 

Öckerö förskola -med rum för kreativitet!

Anna Egnell med lärarstudenterna Marika och Frida

Anna Egnell med lärarstudenterna Marika och Frida

image

 

På Öckerö förskola finns det många rum i rummet! Olika typer av skapande verksamhet  delar in rummet i olika delar och det skapar kreativitet och lärande.   Marika och Frida,  som går på förskollärarprogrammet, är ute på sin andra vfu på Öckerö förskola. De beskriver båda hur mycket de har lärt sig  under perioden och hur  de tydligt kan se läroplansmålen i verksamheten.

– Vi trivs mycket bra med både arbetssättet och kollegorna, säger Frida och Marika

 

Vfu på Bergagårdsskolan

Klasslärare Viktoria Johansson och Emely

Höstterminens första vfu period har startat! Emely som går grundlärarprogrammet f-3 gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos Viktoria Johansson på Bergagårdsskolan.

– Dessa veckor är det mycket fokus på styrdokumenten, säger Emely.

Hon tycker att målen i läroplanen syns tydligt i Viktorias undervisning. Under vfu-perioden skall Emely själv planera och genomföra några lektioner i svenska.

– Det skall bli spännande att se vilka bilder barnen ritar från de texter jag läser, säger Emely.

Övningsförskolor -försöksverksamhet vid Göteborgs Universitet

Eva Wiktorsson, Solveig Sotevik, Kerstin  Schiller och Rachel Wanther
Eva Wiktorsson, Solveig Sotevik, Kerstin Schiller och Rachel Wanther

Onsdagen den 28 maj besökte Solveig Sotevik, studierektor och ansvarig för vfu på förskollärarprogrammet, Öckerö.

Hon träffade då vår skolchef, Kerstin Schiller, samt flera förskolechefer i Öckerö kommun för att berätta om det övningsförskoleprojekt  som Göteborgs Universitet skall delta i tillsammans med 15 andra lärosäten runt om i Sverige.

Regeringen vill höja kvalitén på lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning genom s.k. övningsförskolor. Försöksverksamheten innebär att samverkan mellan Universitetet och förskolorna kommer att ske genom fasta team där lokal lärarutbildare, vfu-kurslärare, vfu-koordinator och studenter arbetar tillsammans. Förskolecheferna och skolchefen involveras mer i arbetet med vfu.

Solveig Sotevik berättade om projektet:

– En fördel med modellen blir att studenterna kommer att ges större möjlighet att utveckla sin syn på en vetenskapligt grundad yrkeskompetens och vfu blir ett resultat av en planering som förskola och Universitet gemensamt genomför.

Läs mer på Lärarutbildningsnämndens hemsida: lun.gu.se/aktuellt/

Hoppa till verktygsfältet