Stör ej vi gör film!

filmar

Eleverna är i full gång med skapande skola. Det som står på menyn i år är att skapa film. Som hjälpmedel har de en iPad med appen iMovie. Elin Renklint har varit ute i alla klasser och instruerat eleverna. Fokus har legat på att göra bildmanus och sedan följa det under inspelningen.

Några elever på Rubinen ockuperade ett rum och satte upp denna skylt på dörren.

Leave a Reply

Skip to toolbar