Om

Att arbeta med temat kärlek, relationer och sexualitet är i sig inget nytt på Bratteberg. Sedan många år tillbaka har flera ämnen samarbetat under årskurs åttas sex – och samlevnadsveckor där resultatet blivit en Kärleksbok, individuellt utformad av varje elev. I år valde arbetslag CDI att utveckla projektet för att se om de nya läro – och kursplanerna kunde utmana både vårt invanda sätt att arbeta, vårt undervisningsinnehåll samt sättet att presentera elevernas färdiga resultat. Det visade sig bli en mycket kreativ och storslagen process där elevernas arbetsgång, resultat och utveckling går att följa i den digitala världen!
För att finna ett lustfyllt, kreativt och effektivt sätt för både elever och lärare att arbeta vävdes så mycket centralt innehåll som möjligt in från såväl svenska, historia, religion, samhällskunskap, biologi, musik, bild, och engelska. Dessutom tog vi in kommunens IKT-pedagog Cecilia Manfredsson för att utveckla vår digitala kompetens och för att kunna presentera projektet digitalt i form av en blogg och via film. Fördelarna med detta ämnesövergripande sätt att arbeta är dels att eleverna har möjlighet att utveckla och visa sina förmågor på många olika sätt. Dels blir processen mer effektiv då elevernas alster kan bedömas av flera olika ämneslärare utifrån flera olika kunskapskrav och ges feedback på ett bredare sätt där helheten sätts i fokus. Just helhetsbegreppet är viktigt i våra styrdokument och skapar en större mening och sammanhang för eleverna.
Under flera veckor har eleverna i de olika ämnena fått möta ett varierat innehåll som behandlat såväl kärlek, relationer och sexualitet på många olika vis. Bland annat har man i religion diskuterat etik, moral, synd och förlåtelse, äktenskapet förr och nu samt människans livscykel med olika riter så som bröllop, begravningar med flera. Här kopplades biologin in som fokuserade på den mänskliga livscykeln från befruktningen till döden. Livets olika skeenden under livet har behandlats såväl biologiskt som socialt via exempelvis samhällskunskapen, religionen och svenskan genom förkovran i identitet och livsstil, olika typer av relationer, hetero- bi- homosexualitet samt HBTQ-frågor. Vidare har kvinnornas kamp belysts under genusdiskussioner där ord som jämställdhet verkligen hamnat i fokus.
I ämnet svenska har eleverna fått ta del av hur kärlek och erotik framställts i litteraturen från antiken fram till våra dagar. Det har blivit många aha-upplevelser om hur tiden påverkat litteraturen och hur litteraturen påverkat tiden. Vidare har eleverna arbetat med att skriva egen kärlekslyrik samt skrivit om den berömda balkongscenen i Romeo och Julia till modern svenska. Även avsnitt från Romanen om rosen samt Höga visan har fått moderna tolkningar.
Projektets kulmen sker under en schemabrytande filmvecka där en av lärarnas goda vänner, filmregissör Damien Wood från England, flugits in för att hjälpa eleverna redovisa sina kunskaper genom film. Dels har Damien undervisat eleverna i filmskapandets konst med allt vad det innebär och dels har han utmanat både lärare och elever genom att ställa frågor som drivit projektets innehåll och form ytterligare framåt. En viktig poäng i sammanhanget är också att Damien endast talar engelska vilket betyder att all undervisning och kommunikation under veckan har skett på just engelska. Detta har både utmanat, utvecklat och stimulerat eleverna. Damien påpekar ofta hur imponerad han är utav elevernas kunskaper i engelska!
Under temaveckan förvandlades lärarnas konferensrum till ett ”Production office” med stora scheman uppsatta längs väggarna, material och telefonlistor utspridda över hela bordet och Damien och lärarna på plats för att hjälpa och vägleda eleverna i arbetet. Lärarna har startat varje morgon med ett staff-meeting och därefter har eleverna checkat in och redogjort för sina planer för dagen. Lärarna har agerat både som assistenter, deltagare i filmerna, stöd i researcharbetet samt skriptandet inför filmandet osv. Damien har under hela processen bistått med sin filmkunskap och hjälpt eleverna att utveckla både estetik och innehåll i sina filmer.
Vid sidan om filmandet pågår intensivt arbete i bilden för att färdigställa kärleksbilder, posters och illustrationer till den utställning på Biblioteket som tillsammans med en filmfestival kommer att avrunda projektet. Torsdagen den 10/4 öppnar utställningen med en vernissage och vem som helst kan därefter besöka Biblioteket för att ta del av en liten del av de verk som eleverna producerat. Under samma dag kommer eleverna tillsammans med Damien och lärarna att ha en filmfestival där samtliga filmer visas under festliga former.
Lärarnas önskan var att projektet inte skulle stanna upp och avslutas i och med utställningen och filmfestivalen. Ett så pass stort projekt borde ges mer legitimitet och göra avtryck i tiden. Fler bör få tillgång till elevernas arbete och inspireras av det vi gjort tillsammans. Därför hamnar alltihop på bloggen pedagog.ockero.se/karlek. Vem som helst kan ta del av materialet via denna länk. Hela utställningen i form av elevernas bilder, illustrationer och lyrik kommer att finnas tillgänglig, dels kommer samtliga filmer att läggas upp och för den vetgirige finns elevernas research inför filmandet att tillgå. Vidare har elever och lärare publicerat bilder under arbetets gång samt skapat utrymme för elevröster. En fördel med att materialet publiceras är att det skapar en känsla av riktighet och verklighet hos eleverna, det de skapar blir inte bara en angelägenhet mellan dem själva och läraren som bedöms med ett slutbetyg. Genom att publicera sitt material tvingas eleverna ta ställning till sådant som hänger ihop med offentlighet och publicering vilket ger projektet ytterligare en dimension. Vår förhoppning är att bloggen kommer att växa med nytt material hela tiden och att fler och fler hittar hit och låter sig förundras och inspireras över vad som kan hända när man släpper lärare och elever fria!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *