Author Archives: emiliagranfeldt

Grupparbetet under filmningen

Att arbeta i grupp under film veckan var mycket svårare än att arbeta individuellt. Alla har olika åsikter, styrkor och svagheter. Man kan inte bestämma själv hur man ska lägga upp det hela. Eller hur det ska genomföras. Att anpassa sig till andras åsikter och förmågor när man är van att själv bestämma vad som ska göras och sedan själv också göra det hela är lite, annorlunda.
Det hade nog varit enklare om vi hade samma storlek på gruppen som alla andra, runt 4 personer istället för 7.