Author Archives: annamanfredsson

Simson och Delila

  • Våran film heter Simson och Delila, vi som har gjort den heter Jacob, Anna, Oliver och Solveig, vi går i 8c på bratteberg
  • Våran källa är Bibeln och det är en andrahandskälla. Berättelsen om simson och Delila står i domarboken kapitel 16 i Bibeln
  • Vi valde Simson och Delila för att Solveig redan har gjort ett arbete om det innan så vi hade redan fakta om det.
  • Vi bestämde oss för att göra en teaterdel och en intervjudel. Sedan delade vi upp vem som skulle göra vad och när vi skulle träffas och när vi skulle ha raster. Med filmskapandet så gjorde alla lite var men det var svårt för bara en kan jobba på filmen i taget.
  • Vi har lärt oss mycket genom att jobba med detta, t.ex berättelsen om Simson och Delila och hur andra ser på kärlek.
  • Vad vi tycker om berättelsen: Vi tycker att det Delila gjorde var dumt och det verkar som att hon inte älskar Simson eftersom hon låter filistéerna skada honom och slänga honom i fängelset. Vad vi tycker om kärlek: Vi tycker att kärlek är bra och det ska man ha.
  • Vi har lärt oss mycket om att skapa en film, t.ex hur man lägger bild i bild. Vi har lärt oss att klippa ihop bra så att det hänger ihop. Vi har också lärt oss att man inte måste ha ljud och att bilden kan tala för sig själv.
  • Vi tycker att det var roligt att jobba med filmen och att filma och klippa. Det var lite jobbigt bara att inte alla kan jobba på iMovie samtidigt. Men vi försökte dela upp uppgifterna så att alla jobbade. Det var dock inte lika roligt att gör reserchen.