Förstelärare i Öckerö kommun

KiKi foto (1)Kiki (Kristina) Åstrand – språklärare engelska, tyska och bild på Öckerö seglande gymnasieskola (samt Komvux). Självklart betraktar jag språk i allmänhet, och engelska i synnerhet, som nyckeln till en god kommunikation människor emellan!

E-post: kristina.astrand@ockero.se
tel: 031-97 88 18
webb: www.seglande.se

annajarlenAnna Jarlén – arbetar på Öckerö seglande gymnasieskola. Jag är framför allt verksam på det naturvetenskapliga programmet. Där undervisar jag i svenska, historia och filosofi.
E-post: anna.jarlen@ockero.se
tel: 031-97 63 92
anne (2)Anne Wallenberg – Lärare i engelska och svenska i åk 7, 8 och 9. Från och med hösten 2016 undervisar jag på Heden.
E-post: anne.wallenberg@ockero.se
tel: 031
cr_web (2)Christofer Rigdahl – Inkluderande arbetssätt
Legitimerad lärare i biologi, kemi, matematik och naturkunskap samt specialpedagog. Jag arbetar som lärare/specialpedagog på kommunens gymnasieskola.  Just nu undervisar jag främst på Studiecentrum som är gymnasieskolans IM-program.
E-post: christofer.rigdahl@ockero.se
Tfn.: 031 97 88 16, 0706 609 601
Webb: www.seglande.se
Annika Crona – Engelska
 Arbetar som klasslärare på Ankarets skola. I mitt uppdrag som förstelärare i engelska vill jag vara ett bollplank och en inspiratör för andra som undervisar ämnet i de lägre åldrarna.

Tel: 031-976381 alt. Kommunens växel 031-976200

20160410_143331 Jeanette AlfredssonMatematik
Lärare i matematik, NO och teknik och arbetar på Brattebergskolan i åk 7-9. Matematik handlar till stor del om att lösa problem. Goda kunskaper i matematik är grunden i ett demokratiskt samhälle. Jag vill som förstelärare i matematik inspirera till god matematikundervisning samt utveckla matematikdidaktik.
031-97 62 00 (vx)

Camilla A

Camilla Almqvist – Svenska Legitimerad lärare på Kompassenskolan. Undervisar i SO- ämnena, svenska, engelska och bild. Goda kunskaper i svenska har visat sig ha en avgörande betydelse för elevers kunskapsutveckling i alla ämnen. Det är därför av stor vikt att eleverna ges förutsättningar att läsa och skriva mycket,  på en hög nivå i meningsfulla sammanhang, för att nå goda resultat. I uppdraget som förstelärare i svenska vill jag utmana och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kring elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Jag ser det kollegiala lärandet som en nyckelfaktor för en lyckad skolutveckling!
Epost: camilla.almqvist@ockero.se
Tel: 031-962136
Linus Bylund
Malin Stenson – Engagemang
Patrik Nilsson
Sandra Mohlin – Matematik
Birgitta Anhage – Engagemang/motivation
Brita Malmcrona – Formativ bedömning
Erik Johansson – Teknik
Frans Hansson
Helén Rehammar – SO- ämnen
Legitimerad lärare på Bergagårdsskolan.
Epost: helen.rehammar@ockero.se
Tel: 0704667646