Category Archives: Engelska

Viktig och rörande läsning…

Vill gärna tipsa om ett par böcker jag nyligen läst. Den första heter If I Was Your Girl av Meredith Russo och handlar om Amanda 18 år. Amanda är som vilken annan amerikanska tonårsflicka som helst, om man bortser från det faktum att hon föddes som Andrew…

images

 

Boken ger oss en inblick i hur livet som transperson kan vara och lämpar sig för läsare från ca åk 9 och uppåt. Språket är inte alltför svårt och man kan med fördel även lyssna på den inlästa version som finns tillgänglig online.

 

Nästa bok på samma tema, George av Alex Gino, handlar om 10-åriga Georges första erfarenheter som den flicka hon visserligen alltid varit men som ingen annan hittills sett…george

Även denna bok finns som lyssnarbok på engelska men eftersom den lämpar sig bäst för läsare i Georges egen ålder tror jag att en svensk version är att föredra.

 

Engelska barnböcker i undervisningen

I min undervisning använder jag mig ofta av engelsk skönlitteratur redan i årskurs två och tre. Naturligtvis kräver det en hel del förberedelse för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet och att boken ska bli intressant för dem. När jag väljer en bok utgår jag från Gun Lundbergs (De första årens engelska, 2011:83) kriterier för en uppskattad engelsk bilderbok och då är det viktigt att den innehåller:

  • en handling som är lätt att följa
  • inspirerande och välgjorda bilder
  • ord som är både välbekanta och nya för eleverna
  • ett ämnesområde som vi arbetar med
  • ord och fraser som upprepas

Hur förbereder jag klassen inför en ny bok?
Jag ”duschar” eleverna med nya ord varje morgon och nu i höst när vi har haft ett ämnesövergripande tema om havet har jag passat på att föra in engelskan även här. Varje morgon under en veckas tid såg vi på YouTube-klipp där djur och växter i havet presenterades. Eleverna såg hur orden stavades, de fick uttala dem och de fick bokstavera dem. Här blev det en gemensam aktivitet där alla härmade uppläsaren samtidigt, ingen blev utpekad att härma själv, istället lärde vi oss orden tillsammans. Det var ju just genom att lyssna, härma och försöka hitta de olika ljuden i munnen som vi lärde oss vårt modersmål och vi gör på samma sätt när vi ska lära oss ett nytt språk. När orden sedan upprepats under en vecka fick eleverna små lappar med de aktuella orden på. Nu gällde det att läsa ordet och komma på vad det betydde för att sedan illustrera det på veckans bildlektion. När alla målat sina ord klistrade vi upp bilderna på en blå bakgrund och i samband med det repeterade vi orden och förde in lägesord så att bilderna hamnade där eleverna ville att de skulle vara.

winnieundertheseaFörst därefter presenterade jag boken, ”Winnie under the Sea”, som vi skulle läsa. Jag visade den. Vi pratade om vad de såg på bokens framsida och vad de trodde att boken skulle handla om. Bokens författare heter Valerie Thomas och den är illustrerad av Korky Paul. Till just den här boken fanns det en cd som vi kunde lyssna på också. Vi hade dock inte kunnat göra det vid den första uppläsningen eftersom det var mycket bakgrundsljud och effekter på skivan som hade gjort det svårt för eleverna att följa med. Jag valde istället att vänta med det till ett senare tillfälle och till dess hade jag tagit kort på bokens sidor och jag projicerade dem på tavlan så att alla kunde följa med när boken lästes.

Karyn Sandström (Kidworthy Works, 2011:63) hävdar att varje uppläsning bör vara lite annorlunda. Nya ord bör introduceras vid varje tillfälle samtidigt som bekanta ord repeteras. På så sätt kan de elever som upplever att engelskan är svår koncentrera sig på att uppfatta de bekanta orden i texten och de som behöver mer utmaningar får möjlighet att tillägna sig nya ord.

Boktips
I årskurs två, där språket för många är alldeles nytt, har jag använt Eric Carles fantastiska böcker eftersom de knyter an till de ämnesområden som introduceras i tvåan. Böckerna innehåller färgsprakande illustrationer, medryckande upprepningar som lämpar sig utmärkt för körläsning och ibland även rörelser som kan underlätta inlärningen. Flera av dessa böcker finns även inlästa på Youtube och går mycket bra att använda i undervisningen. Eleverna kan själva titta på filmerna och de gör det mer än gärna om och om igen. I boken ”The Very Hungry Caterpillar” får eleverna bland annat lära sig räkneord, veckodagar, frukter.  Även denna bok har jag ibland kopplat till bildundervisningen.HungryCaterpillar

 

From Head to Toe” är ytterligare en fantastisk barnbok där djur gör rörelser med sina kroppar och sedan frågar de läsaren om hen kan göra samma sak. ”Can you do it? I can do it”. Boken ”Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?” är skriven av Bill Martin Jr, men illustrerad av Eric Carle och även den lämpar sig ypperligt väl för körläsning. Här blir eleverna medläsare, vilket Gun Lundberg poängterar, underlättar inlärning av uttal, språkrytm och melodi. Det som känns oerhört angeläget för mig är att böckerna som vi läst tillsammans får finnas tillgängliga i klassrummet så att alla kan läsa dem på egen hand. Det har varit fantastiskt att se hur eleverna valt att läsa en engelsk bok på morgonens lässtund. De har på egen hand övat på sitt uttal och många gånger har eleverna filmat sig själva när de har läst och sedan har de visat upp det på sina utvecklingssamtal. Det här blir till en ovärderlig hjälp för eleverna att få syn på sitt eget lärande och se sina framsteg.

Michel Rosens bok ”We´re Going on a Bear Hunt” är ytterligare ett exempel på en bilderbok som engagerar och entusiasmerar eleverna. Många känner igen boken eftersom de är bekanta med den svenska versionen ”Tigerjakt”. Förutom att det går att hitta fina uppläsningar av boken på YouTube kan man också se och höra författaren själv när han läser upp den ackompanjerad av sitt härliga kroppsspråk och fina inlevelse.

BrownBear

WeReGoingOnBearHunt

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen vill jag bara uppmuntra er till att komplettera läroboken med engelska barnböcker. Det är lustfyllt, engagerande och utmanande. Naturligtvis kräver det lite extra förberedelser, men det är det helt klart värt.