Monthly Archives: januari 2017

Matematiktävling

När jag undervisar elever i problemlösning använder jag mig ofta av Känguruproblem. Man behöver inte tävla för att ta del av uppgifterna men vill man så är det dags att anmäla nu.

Anmälan till Kängurutävlingen 2017

Här anmäler du din klass eller klasser.
Det räcker med en anmälan per Känguruklass (Milou, Ecolier, Benjamin, Cadet, Junior eller Student).

När anmälan är gjord kommer en bekräftelse att sändas till den epostadress du uppgivit.

Anmäl din klass här: Känguru-tävling 2017

Vad är Känguru – Matematikens Hopp?
Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. År 2010 deltog ca 5,8 miljoner elever i 40 länder. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder. Sverige deltog första gången 1999, med klassen Benjamin. Kängurun – Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs numer av NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.

Läs mer på: Känguru

Viktig och rörande läsning…

Vill gärna tipsa om ett par böcker jag nyligen läst. Den första heter If I Was Your Girl av Meredith Russo och handlar om Amanda 18 år. Amanda är som vilken annan amerikanska tonårsflicka som helst, om man bortser från det faktum att hon föddes som Andrew…

images

 

Boken ger oss en inblick i hur livet som transperson kan vara och lämpar sig för läsare från ca åk 9 och uppåt. Språket är inte alltför svårt och man kan med fördel även lyssna på den inlästa version som finns tillgänglig online.

 

Nästa bok på samma tema, George av Alex Gino, handlar om 10-åriga Georges första erfarenheter som den flicka hon visserligen alltid varit men som ingen annan hittills sett…george

Även denna bok finns som lyssnarbok på engelska men eftersom den lämpar sig bäst för läsare i Georges egen ålder tror jag att en svensk version är att föredra.