Våga släppa annat…

Nu är vi i full gång med Skolverkets satsning Läslyftet på Kompassenskolan. Det känns spännande att handleda och tillsammans med kollegorna utveckla lärarkompetensen  kring läsning, läsförståelse och läsförståelsestrategier. Läslyftet syftar till att ge lärare ytterligare kompetens gällande vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder för språk- läs och skrivutveckling.

Modulen vi arbetar med heter samtal om text och visar på det strukturerade samtalet som ett framgångsrikt verktyg för att öka elevernas läsförståelse. Valet av modul grundar sig i vår egen praktik och en önskan om ett gemensamt sammanlänkat utvecklingsarbete som riktar sig till alla åldrar och innefattar alla ämnen. En nulägesbeskrivning har gjorts där resultat och kompetensutvecklingsbehov analyserats.

För att kunna utveckla och förbättra verksamheten är det nödvändigt att veta vad som fungerar bra och mindre bra. Ett dilemma som uppstår vid en tidskrävande satsning som  Läslyftet, är förmågan att prioritera och våga välja bort. Redan nu kan vi konstatera att samtal om texter tar tid. Arbetet måste planeras noggrant  i förväg, ha ett tydligt syfte och följas upp av reflektioner och analyser. Det finns inte en metod eller en modell som passar för alla typer av textsamtal. Vi har under veckorna som gått prövat olika samtalsmodeller och metoder med eleverna inom det ämne och sammanhang där vi just nu befinner oss. Varje moment behöver genomföras många gånger för att befästas och bli en självklar del av undervisningen.För ett förändrat arbetssätt krävs modet att våga släppa annat. En lärdom från en rad olika utvecklingssatsningar är att det är viktigt att våga prioritera och att ta sikte på vissa mål tills de verkligen är uppnådda. […] Skolor måste motstå frestelsen att göra många bra saker om man ska nå fram till ett djupt lärande och en verklig förändring. För att lyckas krävs enligt Timperley att man fokuserar på ett eller få mål som är mest angelägna för den verksamhet man befinner sig i och inte springer på alla bollar. ” Forskning för klassrummet: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Skolverket (2013). Nu är det samtal om text i alla ämnen som är i fokus och vi hjälps åt att hålla huvudet kallt och våga släppa vissa andra delar i undervisningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *