När läsningen lyfter

Det här läsåret drar Läslyftet igång på gymnasiet. Vi är en blandad grupp lärare som träffas varje vecka för att diskutera hur vi i undervisningen kan arbeta med att förbättra elevernas läskompetens. Under hösten kommer vi att arbeta med modulen Lässtrategier för ämnestexter och där ligger fokus på att visa hur alla lärare – oavsett ämne – aktivt bör visa eleverna hur de tar sig an och tar till sig innehållet i en text. Det ska bli intressant att se vilken effekt kompetensutvecklingen kan få.

Att elever i den svenska skolan har uppvisat en allt sämre läsförståelse har nog inte undgått någon. PISA- och PIRLS-undersökningar har visat på sjunkande resultat under många år. I PISA 2000 och PISA 2003 presterade svenska 15-åringar över OECD-genomsnittet i läsförståelse. I PISA 2012 presterade dock 19 av 34 länder bättre än Sverige i läsförståelse. Pojkar hade försämrat sina resultat i större utsträckning än flickor och lågpresterande elever hade uppvisat sämre resultat än högpresterande. Likvärdigheten hade alltså också försämrats. Oavsett vad man anser om de här undersökningarnas tillförlitlighet finns det ändå många tecken som tyder på att det finns ett problem som vi lärare måste hantera.

I mer eller mindre alla ämnen på gymnasiet måste eleverna kunna läsa och förstå innehållet i olika texter. Vi lärare har därför ett viktigt uppdrag som består i att lära eleverna att inte bara ta sig igenom en text, utan även kunna tillgodogöra sig det som texten har att säga. Förhoppningsvis är Läslyftet ett verktyg för att hjälpa eleverna med detta.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *