Etikettarkiv: Undersökning

Öckerö kommuns grundskolor bland de bästa i landet!

Kommunens grundskolor bland de bästa i landet!

Barn.o.utbildningslogo

 Öckerö kommuns grundskolor är de sjätte bästa i landet. Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som varje år sammanställer skolornas resultat och presenterar de i rapporten “Öppna jämförelser”
 I SKL:s rapport “Öppna jämförelser” har de vägt samman flera resultat för att skapa en topplista över landets kommuner ur ett skolperspektiv. Indikatorerna de sammanställt är:
– Andel elever som nått målen i alla ämnen.
– Genomsnittligt meritvärde.
– Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.
– Andel elever som nått minst E på ämnesproven i årskurs 9.För Öckerö kommuns del innebär resultat en rejäl framgång, jämfört med föregående läsårs placering som nummer 65 i riket.
Topp tio kommuner i riket (Föregående års ranking):
1. Danderyd (1)
2. Täby (6)
3. Lomma (3)
4. Lidingö (11)
5. Vellinge (10)
6. Öckerö (65)
7. Ystad (31)
8. Nacka (4)
9. Nykvarn (20)
10. Sollentuna (13) 

Tänk vad roligt  med positiva nyheter, speciellt inom skolans området eftersom det ofta är negativa inslag som media lyfter fram. Nyheten finns även publicerad på Öckerö kommuns hemsida., www.ockero.se