Bro eller inte bro – det är frågan

Som en del i vårt tema om hembygden undersöker vi den aktuella samhällsfrågan här som är:

– Ska vi ha en bro till fastlandet?

Inledningsvis fick eleverna rösta och resultatet blev väldigt jämt med en knapp seger för ja.  Vi gjorde en tabell och ett diagram över resultatet och diskuterande om det var representativt. Eleverna kom fram till att det inte var det.

1. För att det är för få som röstat.

2. För att det är barn som röstat.

Därför fick eleverna i läxa att fråga minst 10 personer om de vill ha bro eller inte. De blev även tilldelade olika kategorier av personer att fråga.

1. Bara män

2. Bara kvinnor

3. Bara personer som arbetar i kommunen

4. Bara personer som inte arbetar i kommunen

5. Personer över 50 år

6. Personer under 50 år

Vi ville ta redan på om resultatet skiljde sig åt mellan de olika grupperna.

De fick även i läxa att intervjua en person lite mer ingående och fråga:

1. Vilks fördelar kan du se med att ha en bro till fastlandet?

2. Vilka nackdelar kan du se med att ha en bro till fastlandet?

3. Om du fick bestämma, skulle vi ha en bro till fastlandet?

Idag kom eleverna tillbaka med sina läxor och de satt i grupper utifrån vilken kategori de intervjuat. De gjorde en tabell för att sammanställa gruppens resultat. Utifrån tabellen gjorde de sedan ett diagram. Utifrån gruppernas tabeller har jag sammanställt ett diagram som redovisar resultatet från samtliga gruppers undersökningar. Intressant resultat! På fredag jobbar vi vidare med för- och nackdelar med en bro till fastlandet och har en debatt där tvåorna är inbjudna att lyssna på treornas argument i frågan och utifrån det försöka ta ställning för eller emot bro.

IMG_0754

Personer över 50 år.

IMG_0755

Bara kvinnor

IMG_0756

Bara män

IMG_0757

De som inte arbetar i kommunen.

IMG_0758

Det totala resultatet av vår undersökning.

IMG_0759

Läxbladet

IMG_0752IMG_0753

IMG_0749 IMG_0750

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *