Monthly Archives: februari 2017

IUP – Individuell Utvecklings Plan

Nu börjar merparten av utvecklingssamtalen bli klara för båda lärarna i klassen. Vilket innebär att efterarbetet är i full gång. De elever som haft utvecklingssamtal har fått ett dokument att fylla i vecka för vecka med utgångspunkt i deras IUP-mål som sattes upp på utvecklingssamtalet. I mappen finns uppgifter för att träna målen och mappen sitter fast i bänklocket med häftmassa. De elever som började jobba med detta idag var mycket fokuserade på sina uppgifter och tog arbetet på största allvar. Vilket kanske inte är konstigt eftersom det är de själva som beslutat att det är detta de behöver träna på

IMG_0771.

 

Mästarnas mästare

Som veckans lek har vi denna vecka inlett ”Mästarnas mästare”. Första grenen ut var att sitta i 90 grader. Vi får erkänna att eleverna satt betydligt längre än vad vi hade förväntat oss så vi fick utöka rastaktiviteten med ytterligare en rast. Två av eleverna satt i 25 minuter, helt otroligt.

Vårt nya slagord när vi vill att eleverna ska anstränga sig lite extra är numer:

– Nu ska ni kämpa som Adrian och Jasika när de satt i 90 grader.

Nästa vecka står grenen kommando på tur. Mer om hur detta går till visar vi nästa vecka.

IMG_6834 IMG_6835

Bro eller inte bro – det är frågan

Som en del i vårt tema om hembygden undersöker vi den aktuella samhällsfrågan här som är:

– Ska vi ha en bro till fastlandet?

Inledningsvis fick eleverna rösta och resultatet blev väldigt jämt med en knapp seger för ja.  Vi gjorde en tabell och ett diagram över resultatet och diskuterande om det var representativt. Eleverna kom fram till att det inte var det.

1. För att det är för få som röstat.

2. För att det är barn som röstat.

Därför fick eleverna i läxa att fråga minst 10 personer om de vill ha bro eller inte. De blev även tilldelade olika kategorier av personer att fråga.

1. Bara män

2. Bara kvinnor

3. Bara personer som arbetar i kommunen

4. Bara personer som inte arbetar i kommunen

5. Personer över 50 år

6. Personer under 50 år

Vi ville ta redan på om resultatet skiljde sig åt mellan de olika grupperna.

De fick även i läxa att intervjua en person lite mer ingående och fråga:

1. Vilks fördelar kan du se med att ha en bro till fastlandet?

2. Vilka nackdelar kan du se med att ha en bro till fastlandet?

3. Om du fick bestämma, skulle vi ha en bro till fastlandet?

Idag kom eleverna tillbaka med sina läxor och de satt i grupper utifrån vilken kategori de intervjuat. De gjorde en tabell för att sammanställa gruppens resultat. Utifrån tabellen gjorde de sedan ett diagram. Utifrån gruppernas tabeller har jag sammanställt ett diagram som redovisar resultatet från samtliga gruppers undersökningar. Intressant resultat! På fredag jobbar vi vidare med för- och nackdelar med en bro till fastlandet och har en debatt där tvåorna är inbjudna att lyssna på treornas argument i frågan och utifrån det försöka ta ställning för eller emot bro.

IMG_0754

Personer över 50 år.

IMG_0755

Bara kvinnor

IMG_0756

Bara män

IMG_0757

De som inte arbetar i kommunen.

IMG_0758

Det totala resultatet av vår undersökning.

IMG_0759

Läxbladet

IMG_0752IMG_0753

IMG_0749 IMG_0750

 

Little Red Riding Hood

Vårt nya tema på engelska lektionerna är Rödluvan och vargen. Eftersom eleverna arbetade mycket med Rödluvan när de gick i tvåan, både läsa, skriva och dramatisera så är förförståelse god. Vi har tittat på filmen som finns på British Council några gånger och gjort arbetsbladen som också finns på deras sida. Detta arbetsblad tog eleverna sig an med stor entusiasm. När detta var klart fick de sin egen ”bok” med åtta sekvensbilder om sagan. De fick även ett papper med texten som ska skrivas under varje bild fast i fel ordning. Tillsammans klargjorde vi vilken text som ska skrivas under vilken bild. Vi läste texten flera gånger och översatte och tillslut fick de börja skriva. Även detta moment togs emot med stort engagemang och såsmåningom kommer de ha var sin egen bok om Rödluvan på engelska. Nästa steg blir att dramatisera sagan. Mer om det arbetet återkommer vi med lite längre fram.

IMG_0736 IMG_0741

IMG_0737 IMG_0738 IMG_0739 IMG_0740

Några rader om kärlek

Som en del av vårt mini-tema om ”Alla hjärtans dag” har vi denna vecka pratat om kärlek. Finns det olika sorters kärlek? Det är ett hett ämne för eleverna och det bubblar i klassrummet när vi pratar om det. Fröken har skrivit några dikter med olika mottagare som inspiration för deras eget skrivande och nu återstår bara för eleverna att axla poet rollen och skriva några rader om kärlek…

IMG_0656 IMG_0657 IMG_0658

IMG_0666

IMG_0659 IMG_0660

IMG_0667

IMG_0661 IMG_0662 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0665