Projekt flädersaft

Blott en vecka kvar på terminen men vi ligger inte på latsidan för det. Nej, istället startar vi ett temaområde och gör flädersaft. Vi har lärt oss att läsa och skriva instruerande texter utifrån STL-cirkeln (Svenska), repeterat måttenheterna (Matte), lärt oss att känna igen fläderträdet och dess blommor (No) och designat etiketter till flaskorna (Bild). Det var även viktigt att träna på samarbete för att få till en god saft och ett fint recept.

Vi startade med att lära oss vad en instruerande text är. Varför behöver vi instruerande texter? Hur läser man dem? Varför är det så viktigt att läsa dem så noggrant? Hur skriver man dem? Vilka texttypiska drag har de?

Sedan var det dags att följa en instruerande text som ledde till att vi kunde göra flädersaft av blommorna på vår skolgård. Full aktivitet rådde i våra båda klassrum.

När vi nu kunde följa en instruerande text var det dags för oss att skriva en. Många barn ville ta hem receptet för att göra mer saft hemma och vad passade då bättre än att skriva varsitt recept på just flädersaft.

Till att börja med skrev vi i Google sites, gav och fick återkoppling av en annan grupp, redigerade texten och renskrev den tillsist för hand på ett fint papper.

Parläsning av sommarberättelser

Så här i slutet av terminen vill vår fantastiska bibliotikarie samla in alla böcker för att det ska vara ordning när vi kommer tillbaka i augusti. De sista veckorna har vi plockat upp gamla hederliga läseböcker med fina textsamlingar. Barnen jobbar i par med de fyra lässtrategierna och läser varannan mening högt för varandra.

Binas hjältar

När vi jobbat med hållbar utveckling har vi lärt oss mer om binas roll. Vi började med att titta på film. Sedan använde vi en analysmall för att analysera ett verkligt problem, nämligen att bina blir allt färre. Vi diskuterade orsakerna, konserverna och eventuella lösningar. Genom att göra frö-bomber, vattenhål och bi-hotell hjälpte vi bina lite på traven.

SparaSpara

Lässtrategin detektiven

Vid genomgången av läsläxan idag tränade vi på nya ord i kapitlet med den kooperativa modellen ”Hör vi ihop?”. På de vita lapparna stod ordet eller fraserna och på de röda lapparna stod förklaringen. Uppgiften var att hitta den man hörde ihop med genom att den som hade en röd lapp läste upp förklaringen och den som hade vit lapp sa ordet. När man hittat den man hörde ihop med lade man lapparna under dokumentkameran och så gick vi igenom alla ord och förklaringar.