Monthly Archives: januari 2018

Läsläxan enligt ”Karusellen” i kooperativt lärande

Ny termin och ny arbetsgång när vi går igenom Läsläxan. Vi startar med att göra som spågumman, en förutsägelse om kapitlet utifrån rubriken och bilderna. Innan vi började jobba i stationerna så högläste jag kapitlet och vi pratade lite om det.

Sedan var det dags att i par jobba i stationer. På den ena stationen skulle de högläsa kapitlet för varandra, varannan mening, Om de fick tid över letade de substantiv i texten.

På nästa station låg ”Fröken detektiv” och väntade. Uppgiften var att förklara ord och begrepp från kapitlet.

Tredje stationen tillhörde ”Frågeapan” och de fick ställa frågor på kapitlet.

På den sista stationen låg cowboy-Jim och motiverade dem att sammanfatta kapitlet.

Under arbetesgång låg det läseböcker framme och de fick gå tillbaka och ta stöd av texten om de behövde. Efter sex minuter roterade de så att alla fick en stund på varje station. De fortsatte hela tiden på de tidigare gruppernas arbete.

 

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Pod om samhällsfrågor från Lilla aktuellt skola

Sedan höstlovet har vi jobbat med medier av olika slag. Vi började med att lära oss mer om källkritik och sedan några veckor tillbaka har vi jobbat med att lära oss ta del av information från olika medier. Då har vi tittat på Lilla Aktuellt Skola och svarat på frågor om programmet i Kahoot. Sedan har vi diskuterat olika aktuella samhällsfrågor från programmet i våra basgrupper. Denna vecka har vi förberett oss på att spela in pod-avsnitt där eleverna diskuterar två frågor från senaste avsnittet. För att vi ska veta precis hur man gör när man spelar in pod har vi lyssnat på pod-avsnitt på sr.se och skrivit manus som vi använt vid inspelningen. Så här gick diskussionerna hos Bergagårds nollnior.

SparaSpara

Livets utveckling

Vi har rivstartat terminen och våra teman är redan i full gång. I No jobbar vi med temat rymden i allmänhet och på So-lektionerna Tellus i synnerhet. Vi startar upp med lära oss om livets utveckling och tidslinjer.

Vilka är de tre viktigaste förutsättningarna till att vi kan leva på jorden?

I vilken ordning uppstod livet?

Vad är en tidslinje?

För att få svar på dessa frågor har vi jobbat med att läsa en text och svara på frågor för att även träna på läsförståelse. Vi har gjort en tidslinje från Big Bang till nutid där eleverna har placerat ut olika växter och djur i den ordning och där de tror att de har uppstått. Vi fotograferade och jobbar vidare nästa vecka.

 

 

 

 

 

SparaSpara

Vi dansar ut julen

Nu har vi dansat ut julen. Alla barn från tsk-år 3 samlades i idrottshallen för att dansa klassiska ringdanser och därmed tar avsked av julen. Många fantastiska barn och vuxna hade en fin stund tillsammans och nu ser vi istället fram emot våren med ljus och allt annat det innebär.

 

SparaSpara

Samarbetsövning ”Hitta likheter”

Vid terminstart har vi nya platser och nya basgrupper. Då startar vi alltid med någon/några samarbetsövningar. Nu skulle de komma överens om en färg som alla tycker är fin, en plats som alla har besökt m.m. Om gruppen kom överens och skrev ett svar fick klassen en poäng. Om gruppen dessutom kom överens om ett svar som ingen annan grupp hade skrivit fick klassen två poäng. Tillsammans hade vi som mål att få ihop 100 poäng, vilket vi lyckades med.

SparaSpara