Monthly Archives: september 2017

”Tambar är ett troll” i läspar

Nu har vi startat ett litet läsprojekt i klassen. I par kommer eleverna att läsa samma bok, Tambar är ett troll, och svara på frågor om boken i ett litet häfte som fröken satt ihop. I läsparen kommer vi även att diskutera boken i syfte att öka barnens läsförståelse och ge dem möjlighet att prata om det de läst. Denna första bok är relativt enkel för att de ska komma in arbetssättet och förhoppningsvis går projektet bra så att vi kan fortsätta att göra läsgrupper med lite mer krävande böcker framöver. Även om boken kan tyckas lättläst så har den ett tänkvärt budskap som vi kommer att arbeta vidare med på So-lektionerna när alla har läst boken.

Kapitel 2 i Diamantjakten

Idag har vi jobbat med Läsläxan på olika sätt. Först gjorde vi som spågumman Julia och gjorde en förutsägelse av vad kapitlet kommer handla om. Sedan gjorde vi som cowboy Jim och sammanfattade kapitlet gemensamt. Det var första gången vi använde oss av denna lässtrategi så det behövdes lite stöttning i form av ledande frågor. Barnen sa vad fröken skulle skriva och resultatet blev lyssnande. Tillsist gjorde vi som läsfixaren fröken detektiv och tog reda på vad kluriga ord betyder. Arbetsgången är då att fröken visar ett ord och sätter det i sitt sammanhang. Sedan turas barnen i basgrupperna om att försöka förklara ordet. Det räcker inte att en kan förklara ordet utan alla i gruppen måste lära sig det. När tiden är ute drar fröken en glasspinne med någons namn och denne får förklara vad ordet betyder för hela klassen. Denna arbetsgången har vi haft i tre veckor nu och barnen har blivit fantastiska på att hålla koll på turordningen och att se till att alla har förstått orden. Skulle de trots detta stöta på ord i boken som de inte förstår när de läser läxan har de fått med sig var sin liten lapp att skriva upp orden på så hjälps vi åt att förklara i skolan.

IMG_2021 IMG_2024 IMG_2025 IMG_2026 IMG_2028 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031

Religion – judendom

Nu har vi startat upp vårt arbetsområde i religion. Vi har tittat på en film och en Power Point. Sedan fick eleverna arbeta i par med att läsa en text om judendomen och sedan svara på frågor. Som avslutning på lektionen gjorde de judendomens symbol med Landart. Dessa fotograferades, skrevs ut och sattes upp på väggen.

För att de ska lära sig att komma ihåg vad den heliga platsen, skriften och symbolen heter kommer vi titta på en kort Power Point varje dag för att upprepa.

IMG_2017

 

IMG_2016

 

IMG_2015

 

IMG_2014

 

IMG_2013

IMG_2012

IMG_2011

IMG_2010

IMG_2009

 

 

English! What number is this?

Denna veckan har fortsatt att träna på siffrorna 0-10. Vi tränar redan från början på att ställa frågor och att svara med hel mening. Majemas spinning weal med siffror var ett uppskattat inslag. En elev fick starta hjulet och dra en pinne med en klasskamrats namn. Eleven fick ställa frågan ”what number is this?”. Den som fick svara fick sedan komma fram och snurra på hjulet o.s.v.

Efter det utvecklade vi vår hälsningsfras med att lära oss att även säga hur gamla vi är.

IMG_1998 IMG_1999 IMG_2001 IMG_2002 IMG_2003

Förklara ord och uttryck ur läseboken

Varje måndag jobbar eleverna språkutvecklande i kooperativt lärande. De får kort med ord och uttryck som kan vara kluriga att förstå. Tillsammans i gruppen har de till uppgift att berätta för varandra vad de betyder. Alla i gruppen måste sedan kunna förklara, det räcker alltså inte att en kan. När grupperna pratat om orden avgör slumpen vem som får berätta för hela gruppen vad ordet betyder.

IMG_1990 IMG_1993

I år satsar skapande skola på att barnen ska få testa på Land art. Förra veckan var Ewa på besök och visade barnen hur det kan gå till. De var genast med noterna och gjorde fantastiska konstverk av naturmaterial. Vi ser med spänning fram emot att tillsammans med Ewa får ge oss ut i naturen och testa mer.

IMG_1968 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1975 IMG_1977 IMG_1978 IMG_1979 IMG_1980 IMG_1982 IMG_1983 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1987